Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

For å bygge nytt, bygge til, endre eller rive en bygning vil du ha behov for å kjenne til en rekke kommunale tjenester.

Byggesaksdelen i den nye Plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2010. Den tidligere ordningen for byggesaksbehandling og hovedstrukturene er beholdt i ny lov, men det er ryddet opp i bestemmelsene for å gjøre loven mer logisk og oversiktelig.

Kommunen krever gebyr for behandling av byggesøknader.

Kontakt

Plan- og byggesakskontoret ved Midtre Gauldal kommune vil fra og med 2. januar 2018 ha endrede åpningstider. Denne endringen gjelder også henvendelser om utslippstillatelser.

Mandag og onsdag Kontoret er stengt for kundehenvendelser. Dette gjelder også henvendelser på telefon.
Tirsdag og torsdag Forhåndskonferanse/veiledning kan bestilles ved henvendelse til kommunens servicekontor tlf 72403000. Kontoret vil være stengt for øvrige henvendelser.
Fredag Kontoret er åpent for "drop-in" innenfor Rådhusets åpningstider.

For å unngå ventetid henstilles det om å starte søknadsprosesser i god tid før byggestart.

Byggsøk
Midtre Gauldal kommune er tilknyttet ByggSøk.ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis. Lag og lever søknaden på Direktoratet for byggkvalitets portal.