Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Soknedal barnehage

Soknedal barnehage ligger ved Soknedal skole. Vi er organisert som et oppvekstområde.
Vi har pr. dags dato 69 barn. Antall barn kan variere avhengig av alder og hvor stort tilbud de benytter.

Barnehagen er inndelt i fire baser og friluftsgruppe:
- Melkeveien, førskolegruppe
- Soltoppen, 4 og 5 åringer
- Månetoppen, 3 åringer
- Stjernestien, 2 og 3 åringer
- Regnbuehagen, 1 og 2 åringer

Åpningstid
Fem dager i uka, fra kl 06:30 - 16:45

Barnehagen er feriestengt de to siste ukene på juli.

Avdelingsleder
Inger Strøm
72 40 34 55/411 48 495 
inger.strom@mgk.no

Assisterende avdelingsleder
Anne Irene Krogstad
72 40 34 55/957 61 981
annkro@mgk.no

Avdelinger
Stjernestien - 414 46 363
Regnbuehagen - 469 18 816
Månetoppen - 469 17 683
Melkeveien  - 469 21 049
Soltoppen - 916 43 322