Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Soknedal barnehage

Soknedal barnehage ligger ved Soknedal skole. Vi er organisert som et oppvekstområde.
Vi har i oktober 2021 73 barn. Antall barn kan variere avhengig av alder og hvor stort tilbud de benytter.

Barnehagen er inndelt i fire baser og friluftsgruppe:
- Melkeveien, førskolegruppe
- Soltoppen, 4 og 5 åringer
- Månetoppen, 3 åringer
- Stjernestien, 2 og 3 åringer
- Regnbuehagen, 1 og 2 åringer

Åpningstid
Fem dager i uka, fra kl 06:30 - 16:45

Barnehagen er feriestengt de to siste ukene på juli og alle dager i jula.

Avdelingsleder
Anne Irene Krogstad
72 40 34 55/957 61 981
anne.irene.krogstad@midtre-gauldal.kommune.no

Avdelinger

Melkeveien: 91 64 33 22

Soltoppen: 46 91 76 83

Månetoppen: 46 92 10 49

Stjernestien: 41 44 63 63

Regnbuehagen: 46 91 88 16