Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Ledig stilling som prosjektmedarbeider for Helseplattformen og systemansvarlig i Midtre Gauldal kommune
Prosjektmedarbeider

I Midtre Gauldal ønsker vi å legge til rette for og stimulere til nytenking og innovasjon. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende.

Kommunen er en vekstkommune for befolkning og næringsliv. Det arbeides for økt vekst blant annet som følge av ny E6 og enda bedre utbygd kollektivtilbud til/fra Trondheim. Kommunesenteret Støren er et regionalt handelssenter fem mil fra Trondheim, og er et knutepunkt for E6/Rørosveien og Dovrebanen/Rørosbanen. Her er bedrifter innen næringsmiddel-, trelast- og annen industri og næringer. Kommunen er også rik på muligheter for aktivt friluftsliv med Gaula som en av landets lakseelver og Forollhogna nasjonalpark.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert, og Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av et allsidig kulturtilbud – og opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Midtre Gauldal kommune er en 2- nivå kommune med 12 selvstendige enheter, og det satses aktivt på modernisering og effektivisering i den kommunale organisasjonen, blant annet gjennom å ta i bruk nye digitale løsninger.

Vil du være med oss når vi skal forbedre våre pasientjournalsystemer?

Midtre Gauldal kommune skal i løpet av de neste årene innføre det nye pasientjournalsystemet Helseplattformen sammen med andre kommuner i Midt-Norge, sykehusene, fastleger og avtalespesialister. Det nye journalsystemet skal bidra til en mer helhetlig helsetjeneste for både brukere og ansatte, og kvaliteten på pasient-/brukerbehandlingen skal også bli bedre.

Kommunen står foran et spennende og omfattende utviklings-/endringsarbeid for å klargjøre for det nye systemet, og for å kunne utnytte alle mulighetene som Helseplattformen gir.

For å bidra i dette arbeidet søker vi etter en prosjektmedarbeider i 100 % fast stilling. Stillingen vil innebære å være assisterende prosjektleder og systemansvarlig for Gerica og CGM Journal til disse systemene går ut av bruk, og etter hvert for Helseplattformen. Stillingen vil være organisatorisk tilknyttet kommunedirektørens stab.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Systemansvarlig for Gerica og CGM, noe som innebærer vedlikehold og oppfølging av oppdateringer, m.m., samt å være bindeledd mellom klinikk, tredjepartsleverandører og driftsleverandør.
 • Systemansvarlig for Helseplattformen når det nye systemet er innført.
 • Forberedende arbeid i forbindelse med innføringsprosjektet for Helseplattformen, som kartlegging og klargjøring av eksisterende datasystemer.
 • Bistå i implementeringen av Helseplattformen; organisasjonsutvikling, informasjon, opplæring og holdningsskapende arbeid.
 • Andre relevant oppgaver innenfor IKT- /helseområdet

Du vil få varierte arbeidsoppgaver i grensesnittet mellom teknologi og mennesker, i tett samarbeid med ulike faggrupper innen helse, IKT og eiendom og kommunalteknikk. Du vil samarbeide tett med lokal innføringsleder for Helseplattformen, et prosjekt som er organisatorisk plassert til kommunedirektørens stab.

Kompetanse:

Formelle kvalifikasjoner:

 • Minst 3-årig universitets-/høgskoleutdanning innenfor IKT, gjerne helseinformatikk og/eller helsefaglig tilleggskompetanse.

eller

 • Høyere helsefaglig utdanning med tilleggskompetanse innenfor IKT

 Ønsket praksis/erfaring:

 • Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Klinisk erfaring
 • Erfaring med CGM og/eller Gerica, eller andre pasientjournalsystemer
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring som systemansvarlig
 • Kjennskap til Helseplattformen vil være en fordel

Personlige egenskaper:

Vi leter etter deg som liker og som er god til å motivere andre i større endringsprosesser, som har pågangsmot og er handlekraftig. I tillegg ønsker vi oss deg som har/er:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til organisering og strukturering av sammensatte oppgaver
 • Løsningsorientert og fleksibel

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø preget av høyt tempo og faglig kompetente medarbeidere
 • Variasjonsmulighet mellom selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Lønn i hht. til gjeldende avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen er ledig fra dags dato. Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til prosjektleder Solveig Tofte tlf. 98260469 eller kommunalsjef helse og velferd Svein Olav Johnsen, tlf. 94809615.

Søknadsfrist

søknadskjema