Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommuene ønsker å motta alle søknader elektronisk og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Kvittering på sendt søknad og referansenummer får du på skjemasiden når du har sendt.

NB! Det er VIKTIG at du fyller ut i feltene utdanning, praksis og kurs i skjemaet, slik at opplysningene blir registrert i søkerlistene våre. Det gjelder selv om du er ansatt, tidligere ansatt eller har søkt før.

Du kan søke flere stillinger samtidig ved å hake ut for dem.

Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Min side

Du kan lagre skjemaet ditt underveis og fullføre søknaden senere. Da finner du den igjen under MIN SIDE

Meroffentlighet 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker til stillingene kan bli offentliggjort selv om søker ikke ønsker å stå på den offentlige søkerlisten, jfr. Offl. §25. Ønske om konfidensiell behandling av søknaden må begrunnes. 

Politiattest / Vandelsattest 
Flere av stillingene krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.