Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Se flere flotte bilder fra kommunen vår på vår Flickr-konto

Vi satser på våre ansatte! 

Hos oss får du muligheten - hvis du vil! Les mer: Gode karrieremuligheter i Midtre Gauldal kommune

Sammen om fremtidens helsetjenester er et interkommunalt samarbeid vi har sammen med Melhus og Skaun. Det handler om å beholde, videreutvikle og rekruttere ansatte til helsesektoren i våre kommuner. Les mer: framtidenshelsetjenester.no

Snakk med oss

Sentralbord: 72 40 30 00 (man-fre kl. 9-14)
E-post: postmottak@mgk.no

Send sikkert og digitalt til oss:
Send oss brev og dokumenter som eDialog

Facebook

Post- og besøksadresse
Midtre Gauldal kommune, Postmottak, Rørosveien 11, 7290 Støren (man-fre kl. 9-14)

Viktig når du søker: 

NB! Det er viktig at du fyller ut i feltene utdanning, praksis og kurs i søknadsskjemaet, slik at opplysningene blir registrert i søkerlistene våre. Det gjelder selv om du er ansatt, tidligere ansatt eller har søkt før. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Når du har fylt ut feltene utdanning, praksis og kurs, er det lurt lagre skjemaet. Da kan du bare logge deg på MIN SIDE og hente opplysningene der når du søker senere. 

Om søknadsprosessen: 

Meroffentlighet 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker til stillingene kan bli offentliggjort selv om søker ikke ønsker å stå på den offentlige søkerlisten, jfr. Offl. §25. Du blir i så fall varslet først. Ønske om konfidensiell behandling av søknaden må begrunnes. 

Politiattest / Vandelsattest 
Flere av stillingene krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.