Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Snakk med oss

Sentralbord: 72 40 30 00
E-post: postmottak@mgk.no

Send sikkert og digitalt til oss:
Send oss brev og dokumenter som eDialog

Facebook

Åpningstider for sentralbordet
Mandag - fredag: 09.00 - 14:00

Åpningstider Rådhuset
Mandag - fredag 09.00 - 14.00

Post- og besøksadresse
Midtre Gauldal kommune
Postmottak
Rørosveien 11
7290 Støren

Meroffentlighet 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker til stillingene kan bli offentliggjort selv om søker ikke ønsker å stå på den offentlige søkerlisten, jfr. Offl. §25. Du blir i så fall varslet først. Ønske om konfidensiell behandling av søknaden må begrunnes. 

Politiattest / Vandelsattest 
Flere av stillingene krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.