Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Bilde fra sykehjemmet

NB! Det er viktig at du fyller ut i feltene utdanning, praksis og kurs i søknadsskjemaet, slik at opplysningene blir registrert i søkerlistene våre. Det gjelder selv om du er ansatt, tidligere ansatt eller har søkt før. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Når du har fylt ut feltene utdanning, praksis og kurs, er det lurt lagre skjemaet. Da kan du bare logge deg på MIN SIDE og hente opplysningene der når du søker senere. 

Min side
 

Sammen om framtidens helsetjenester 

Vi ønsker å ta godt vare på våre ansatte, og har spesielt fokus på ansatte i pleie- og omsorgsyrker. Det interkommunale prosjektet Sammen om framtidens helsetjenester skal bidra til å beholde, videreutvikle og rekruttere ansatte til helsesektor i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. Les mer om satsninga og muligheter for deg her.

Snakk med oss

Sentralbord: 72 40 30 00
E-post: postmottak@mgk.no

Send sikkert og digitalt til oss:
Send oss brev og dokumenter som eDialog

Facebook

Åpningstider for sentralbordet
Mandag - fredag: 09.00 - 14:00

Åpningstider Rådhuset
Mandag - fredag 09.00 - 14.00

Post- og besøksadresse
Midtre Gauldal kommune
Postmottak
Rørosveien 11
7290 Støren

Meroffentlighet 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker til stillingene kan bli offentliggjort selv om søker ikke ønsker å stå på den offentlige søkerlisten, jfr. Offl. §25. Du blir i så fall varslet først. Ønske om konfidensiell behandling av søknaden må begrunnes. 

Politiattest / Vandelsattest 
Flere av stillingene krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.