Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Midtre Gauldal kommuene ønsker å motta alle søknader elektronisk og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Kvittering på sendt søknad og referansenummer får du på skjemasiden når du har sendt. Du kan søke flere stillinger samtidig ved å hake ut for dem.

NB! Det er viktig at du fyller ut i feltene utdanning, praksis og kurs i skjemaet, slik at opplysningene blir registrert i søkerlistene våre. Det gjelder selv om du er ansatt, tidligere ansatt eller har søkt før. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Når du har fylt ut feltene utdanning, praksis og kurs, er det lurt lagre skjemaet. Da kan du bare logge deg på MIN SIDE og hente opplysningene der når du søker senere. 

Min side

Meroffentlighet 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker til stillingene kan bli offentliggjort selv om søker ikke ønsker å stå på den offentlige søkerlisten, jfr. Offl. §25. Ønske om konfidensiell behandling av søknaden må begrunnes. 

Politiattest / Vandelsattest 
Flere av stillingene krever at det leveres politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema.

Ledige stillinger:

Enhetsleder/rektor ved Støren ungdomsskole

Er du vår nye enhetsleder/rektor ved Støren ungdomsskole?

Søknadsfrist: 14. mars

Enhetsleder for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune

Vi rigger oss for mest mulig bærekraftige og brukerorienterte tjenester, og søker en innovativ og fremtidsrettet enhetsleder Pleie og omsorg. 

Søknadsfrist: 14. mars