Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Gode karrieremuligheter i Midtre Gauldal kommune

Hos oss får du muligheten - hvis du vil!

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 18.01.24

Bilde av Bodil Brå Alsvik, som er personalsjef og assisterende kommunedirektør.
Bodil Brå Alsvik er personalsjef og assisterende kommunedirektør.

Over flere år har Midtre Gauldal kommune som arbeidsgiver satset på kompetanseheving for våre ansatte. Både for ledere, og for medarbeidere som ønsker faglig utvikling og eventuelt lederansvar.

- Her er det karrieremuligheter

- I vår kommune finnes muligheter for den som vil, både faglig og personlig. Her er det gode karrieremuligheter. Vi har utrolig mange dyktige fagfolk i kommunen vår. Det er viktig at vi ser dem, og at de som ønsker og er motivert, får muligheter, sier Bodil Brå Alsvik som er personalsjef og assisterende kommunedirektør.

Det finnes utviklingsmuligheter innen eget- eller andre fagområder, og muligheter for å gå over i lederstilling. Vi har flere eksempler på ansatte som har startet ved en enhet, for så å gå over til stillinger innenfor andre fagfelt, eller de har blitt avdelings- og senere enhetsledere.

Tilbud om lederkurs til alle

I 2016-2017 kjørte vi i et lederutviklingsprogram for medarbeidere som ønsket lederoppgaver, eller som ville se om ledelse kunne være noe for dem. Tilbudet ble gitt til alle ansatte. Alle som ønsket, fikk være med. Totalt 45 ansatte deltok, inkludert enhetsledere.

Opplæringen foregikk over fem samlinger, spesielt utformet og tilrettelagt for vår kommune. Strategi, ledelse, teamutvikling, omdømme, nærvær, endringsledelse og langsiktig lederskap var blant temaene som sto på planen. Dyktige forelesere ble leid inn.

Rød tråd

Over mange år har vi hatt en rød tråd i vår leder- og medarbeiderutvikling. I 2021-2023 kjørte vi et omfattende organisasjonsutviklingsprogram, som besto av tre moduler: Lederutvikling, organisasjonskultur og medarbeiderskap.

- Som arbeidsgiver satser vi tungt på medarbeider- og lederutvikling i organisasjonen, sier Alsvik. Leder- og medarbeiderutvikling er to sider av samme sak, lederskap og medarbeiderskap er gjensidig avhengig av hverandre.

Den viktige mellomlederposisjonen

I 2024-2025 følger vi opp med et ledelsesutviklingsprogram spesielt beregnet på kommunens mellomledere. Som i 2016 eier vi programmet selv, og leier inn dyktige forelesere.  

I Midtre Gauldal har vi dyktige mellomledere og enhetsledere, og disse skal vi ta godt vare på.

- Det er viktig med robuste mellomledere. Vi vet at det er en krevende posisjon. Det er nok de som kjenner utfordringene ved den daglige drifta mest på kroppen. De står tettest på medarbeiderne, og i skvisen mellom daglig drift og de overordnede, strategiske føringene. Vi er helt avhengig av deres kompetanse når det gjelder oppfølging av den enkelte medarbeider, sier Alsvik.

Mange som blir ledere i kommunen starter i «drifta». De blir ansatt som for eksempel barnehagelærer, sykepleier eller driftsoperatør, før de går over i en rolle som mellomleder.

- Ofte er mellomledere nye i rollen som leder. Vi ønsker å gi dem verktøy, slik at de kan står trygt i rollen.

- Avgjørende å beholde kompetanse

Konkurransen om arbeidskrafta er hard, og tøffere blir den i årene framover.

- For oss som arbeidsgiver er det helt avgjørende at vi har nok og riktig kompetanse, og at vi lykkes med å beholde den. Det at medarbeiderne får muligheter til faglig utvikling er helt essensielt i dette, sier Bodil Brå Alsvik.