Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen.

Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd. Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidig kulturtilbud og opplevelser, gode forhold for oppvekst og utdanning.

Vil du bli lærling i Midtre Gauldal kommune?

Midtre Gauldal kommune kan tilby inntil 2 lærlingplasser innen følgende fag for elever som har gjennomført og bestått relevant vg. I og vg II:

Helsefagarbeider Kontaktperson Eva Sundstrøm tlf. 72 40 30 41 / 90 98 71 56

Aktivitør Kontaktperson Siv Singsaas tlf. 72 40 32 40

Kokk Kontaktperson Lise Robudal tlf 72 40 31 88

 

Ved rekruttering vil det bli lagt vekt på:
- relevant utdanning
- egenskap som initiativ, punktlighet, ansvarlighet og lite fravær.
- personlig egnethet i forhold til faget.

Læretiden er på 24 måneder med oppstart høsten 2019.

Midtre Gauldal kommune er tilsluttet Tverrfaglig opplæringskontor i fjellregionen.

Hvis du får lærling plass i Midtre Gauldal kommune vil det bli inngått skriftlig kontrakt mellom deg og kommunen. Du vil få veiledere på de forskjellige arbeidsplassene som sammen med faglig leder skal ha ansvaret for deg og din faglige utvikling.

Våre lærlinger i helsefagarbeiderfaget jobber både i åpen omsorg og i institusjon. Lærlinger i aktivitørfaget vil få sin opplæring ved Lysgården verksted. Lysgården verksted gir tilrettelagt arbeid og aktivitet for de som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Kokkelærlingene vil få sin opplæring i hovedsak ved Midtre Gauldal sykehjems storkjøkken.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til hovedtariffavtalen, d.v.s. en fast prosentfordeling over læretida på 2 år. Det vil bli krevd politiattest ved ansettelse i stilling innenfor tjenester for barn eller personer med utviklingshemming. Søkere fra Midtre Gauldal vil bli prioritert.

 

Registrer søknaden elektronisk.

Stillings-ID: 1249

Søknadsfrist