Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune har ledig vikariat i 100 % stilling som ergoterapeut i perioden 23.04.2019 til 10.02.2020.

Hovedarbeidsoppgaver:

-           Rehabilitering og habilitering av brukere i alle aldre

-           Hovedkontakt opp mot hjelpemiddelsentralen og ansvarlig for formidling, tilpasning og oppfølging av hjelpemidler

-           Hjemmebesøk, vurdering av ADL og boligsituasjon

-           Hverdagsrehabilitering, hverdagsmestring og velferdsteknologi

-           Helsefremmede og forebyggende oppgaver

-           Vurdering og oppfølging av barn

Ønskede kvalifikasjoner:

-           Autorisert ergoterapeut

-           Førerkort klasse B

-           Erfaring fra arbeid i kommunehelsetjenesten

-           Erfaring fra arbeid med barn

-           Har evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team

I tillegg til formell utdanning og praksis vil personlige egenskaper bli vektlagt.

Lønn og ansettelse skjer etter kommunale vilkår.

Ergoterapeut blir ansatt i fysioterapi- og ergoterapitjenesten med ledende fysioterapeut som nærmeste leder.

Spørsmål om stillingen kan rettes til ergoterapeut Kristine Fløttum, tlf: 72 40 31 73 eller virksomhetsleder Ingvild Lidarende Meslo, tlf:  72 40 31 83.

 

Søknadsfrist