Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal er en landkommune med ca.6300 innbyggere og kommunesenteret Støren ligger

5 mil sør for Trondheim. Legekontoret er samlokalisert med sykehjem, hjemmetjeneste, helsestasjon, fysio/ergoterapi og frisklivssentral.

Midtre Gauldal kommune har 6 fastlegehjemler. En av våre leger skal ut i permisjon i ett år fra 01.11.20, og vi har behov for vikar. Maksimal listelengde er 1030.

Det foreligger «nullavtale» med kommunen, hvor kommunen beholder basistilskudd som motytelse for husleie, lønn til medarbeidere, kontormateriell etc. Kontoret benytter winmed 3 som dataverktøy.

Kontoret er bemannet med 1 bioingeniør og 4 helsesekretærer.

Arbeidsoppgaver:

  • Tildeling av hjemmel og overtakelse av praksis skjer etter gjeldende avtaleverk
  • Offentlig legearbeid dvs. oppgaver knyttet til allmennmedisin, samfunnsmedisin og veiledning kan pålegges stillingen i tråd med gjeldende avtaler.
  • Midtre Gauldal kommune inngår i vaktsamarbeidet ved legevakta i Trondheim med kommunene Malvik, Klæbu og Melhus.

Kvalifikasjoner:

  • Søkere må ha norsk autorisasjon
  • Søker må beherske norsk språk muntlig og skriftlig
  • Erfaring fra allmennmedisin er ønskelig

Vi ber om at søknaden registreres elektronisk på vår hjemmeside www.mgk.no

Spørsmål kan rettes til Støren legekontor v/ Kristin Horgøien, tlf.72430320 eller enhetsleder Oddveig Børset tlf.72403093.

Søknadsfrist