Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune – kreativ og raus

Kulturskolen i Midtre Gauldal har ca 270 elever. Kulturskolen har kontor ved Gauldal skole- og kultursenter hvor storparten av undervisningen foregår, i tillegg foregår noe av undervisningen ved barneskolene i kommunen. Kulturskolens visjon er: Sanse, skape og skinne.

Vikariat 30 % lærer i kulturskolen i Midtre Gauldal f.o.m 1.3.2019 t.o.m. 31.12.2019

Ansvars- og arbeidsområder
•    Undervisning i drama

Kompetanse:
Kvalifikasjonskrav
•    Relevant høyskole- eller universitetsutdanning.
•    Relevant yrkeserfaring/realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet

Ønsket praksis/erfaring
•    Relevant undervisningspraksis

Personlige egenskaper
•    Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
•    Personlig egnethet
•    Serviceinnstilt
•    Engasjert og ansvarlig
•    Fleksibel
•    Vi ønsker en medarbeider som er kreativ, lojal og strukturert

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
Medlemskap i offentlig pensjonsordning KLP. 

Henvendelser om stillingen rettes til enhetsleder Arnfinn Solem, tlf 72 40 30 67/915 10 379

 
Søknad registreres elektronisk.

Stillings-ID 1199
 

Søknadsfrist