Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

INTERN UTLYSNING

Har du lyst på nye og spennende utfordringer i jobbhverdagen?

Enhet for Pleie og omsorg søker

Vikariat 100 % stilling som vernepleier, krav om vernepleierfaglig utdanning kan fravikes dersom ansatte har god relevant erfaring fra lignende arbeid- Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter, Nordstu – F.o.m. 01.03.20 t.o.m. 31.12.20

Arbeidsoppgaver:

  • Helsefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
  • Praktisk bistand i forhold til daglige gjøremål
  • Legemiddelhåndtering

Kompetanse:

  • Krav om vernepleierfaglig utdanning kan fravikes om ansatte har relevant erfaring.
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Søker må ha førerkort

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

  • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
  • Er ansvarsbevisste og lojale
  • Har evne til samarbeid og samspill
  • Har evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:

Stillingene ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingene skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.

Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger dersom det er behov for dette. Som ansatt i Midtre Gauldal kommune kan du bli overført til andre enheter som følge av driftsendringer, rasjonalisering og andre forhold hos både arbeidstaker og arbeidsgiver. Du kan også få endret arbeids- og ansvarsoppgaver som følge av omorganisering av virksomheten, og omdisponering til annen tjeneste internt når forholdene gjør dette nødvendig.

NB! Ved tilsetting vil det kunne bli ledige vikariat i andre stillinger og stillingsstørrelser i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

For tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Morten Engen, tlf: 72 40 32 05

Søknadsfrist