Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ved Singsås barnehage er det ledig 100% svangerskapsvikariat som pedagogisk leder i tidsrommet 27. april 2020 – 18. desember 2020, med mulighet for forlengelse.  

 Singsås barnehage er en del av Singsås oppvekstsenter og ligger i Singsås, ca. 25 km mil fra Støren sentrum. Vi har for tiden 47 barn i barnehagen. Totalt ved barnehagen er det ca. 11 årsverk. Barnehagen har et stort og variert uteområde med muligheter for allsidig aktivitet i alle årstider. 
 
Som pedagogisk leder vil du i samarbeid med de andre pedagogiske lederne på avdelingen ha:

 • ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering/evaluering av det pedagogiske arbeidet.
 • Ansvar for å delta aktivt i det daglige arbeidet med barna  
 • ansvar for å være med og videreutvikle barnehagens pedagogiske virksomhet, og å skape et godt arbeidsmiljø.
 • ansvar for å skape et positivt leke- og læringsmiljø. 

Kvalifikasjoner:

 • godkjent førskolelærer/barnehagelærerutdanning
 • ønskelig med spesped
 • gode samarbeidsevner
 • gode norskkunnskaper
 • gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse 

 
Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • muligheter for kompetanseutvikling
 • god pensjonsordning gjennom KLP 

 Øvrig informasjon:  Tilsetting i stillingen skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  
 Et godt arbeidsmiljø er sammensatt av mangfold, og Midtre Gauldal kommune oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kulturell bakgrunn, funksjonsevne og kjønn. 
 
Ønsker du nærmere opplysninger, fås dette ved å henvende deg til avdelingsleder Eva Amtoft. Tlf: 72403500  Mail: singsaas.barnehage@mgk.no 
Søknaden skal registreres elektronisk.  
 
 

Søknadsfrist