Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Støren barneskole ble tatt i bruk høsten 1998 og ligger sentralt til på Soknesøran cirka 5 mil sør for Trondheim. Skolen har 265 elever, og det er cirka 55 barn i SFO. Totalt er det cirka 40 ansatte ved enheten. Skolen har et romslig og variert uteområde med muligheter for allsidig aktivitet i alle årstider. Skolen ligger i nær tilknytning til Støren Idrettspark og Støren barnehage. Kommunens visjon for skolene er “Røtter til å vokse, vinger til å fly”, og barneskolens satsingsområder for tiden Inkluderende-barnehage og skolemiljø (Udir), sosial kompetanse (Mitt valg) og fysisk aktiv læring. Skolen er en Trivselslederskole og har et samarbeid med Trivselslederne. Støren barneskole har mange flerspråklige elever. Kommunen har egen PP-tjeneste som samarbeider tett med Midtre Gauldalskolen. Vi bruker lærings/- og kommunikasjonsplattformen Zokrates og den digitale meldeboka Schoollink. Alle elevene har læringsbrett.

Vi har følgende vikariat ledige:

ID 1341 – 150-200 % vikar for lærere fra snarest til 31.07.21.

Kvalifikasjoner:

Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen. Det er ønskelig at de som ansettes har spesialpedagogikk og/eller matematikk/norsk i fagkretsen. Vi ser etter en tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser.

Personlige egenskaper:

har holdninger i tråd med våre verdier som er kreativ, raus - respekt, lojalitet, effektivitet og samarbeid

- er strukturert, tydelig og bidrar positivt i et arbeidsmiljø

- ser muligheter hos alle elever uansett hvilke utfordringer de har

- liker å arbeide i team og ser fleksible løsninger i en travel skolehverdag

- har evne til å arbeide under press

-du har et positivt elevsyn og er en god lagspiller

-er god på å bygge relasjoner og holder deg faglig oppdatert

- har gode kommunikative ferdigheter muntlig og skriftlig

- tar aktivt del i og lar seg inspirere av vår skoles utviklingsområder

- bruker IKT som verktøy i hverdagen

Midtre Gauldal kommune tilbyr:

Kompetanseutvikling, lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste.

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Eventuelle spørsmål rettes til:

Rektor Arnt-Inge Nilsen, tlf. 72 40 33 12 / 45604988 eller avdelingsledere Jorun Eggen, tlf. 72 40 33 14 / 41435256

Det vil bli krevd politiattest ved ansettelse.

Søknadsfrist