Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
For en vernepleier med stort hjerte for pasienten har vi ledig 100% vikariat p.t. Avdeling for funksjonshemmede i Boveiledertjenesten.
Vernepleier

 

Stillingen som vernepleier er et vikariat gjeldende fra 01.12.2023 til 01.12.2024 ved Enhet for Pleie og omsorg.

 

 

Arbeidsoppgaver

 • Vernepleierfaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient.
 • Praktisk bistand i forhold til daglige gjøremål.
 • Oppfølging av medisinske forhold.
 • Primærkontaktarbeid og pårørendesamarbeid.
 • Tiltaksplaner og vernepleiefaglig ansvar.

Kompetanse

 • Krav bachelor i vernepleie.
 • Andre relevant 3-årig utdanning kan bli vurdert.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet

Vi ønsker medarbeidere som

 • Har evne og vilje til endring og nytenking.
 • Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
 • God samarbeidsevne, evner å gjøre dine kolleger gode.
 • Lærevillig
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • Som har brukere og faglighet i fokus
 • Personlig egnethet vektlegges.

Øvrig informasjon

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Ved interne tilsettinger vil søkerlisten kunne benyttes videre.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Ina Kjartansson Nordvik, tlf. 48 20 74 66

Enhetsleder Ingeborg Vongraven, tlf. 97 97 28 45

StillingsID:  2023/9107

Søknadsfrist

Søknadsskjema