Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Er du energisk, uredd og motivert for å jobbe i et aktivt og hektisk miljø? Har du gode kommunikasjonsevner og er du en relasjons- og nettverksbygger? Er du tydelig og direkte? Da ønsker vi å ha deg med på laget vårt.
Veileder NAV

NAV Midtre Gauldal er et aktivt NAV-kontor med 18 medarbeidere. Vi yter tjenester til ca. 6 300 innbyggere. Vi har høye ambisjoner og jobber med kontinuerlig utvikling av våre arbeids- og velferdstjenester

NAV-kontoret er brukerens fysiske møtepunkt med NAV og leverer tjenester på vegne av både Arbeids- og Velferdsetaten og Kommunen.  NAV-kontorets hovedoppgave er å følge opp og yte bistand til personer som trenger ekstra bistand for å komme i arbeid eller aktivitet.

Veilederne jobber med oppfølging og veiledning - både av enkeltmennesker og arbeidsgivere. Vi trenger veiledere som har empati og forståelse for situasjonen til brukerne våre, og som samtidig er tydelig, stiller krav og er løsningsdyktige.

Kontoret bistår alle typer arbeidssøkere. Hver eneste dag møter veilederen mennesker i krevende livssituasjoner som trenger ekstra hjelp for å kunne delta i eller komme tilbake til arbeidslivet. Samhandling innenfor NAV, med andre kommunale tjenester, næringslivet og frivilligheten er en stor del av arbeidshverdagen som NAV-veileder.

Vi har ledig en fast 100 % stilling og et vikariat i 80-100 % stilling fra ca. 01.02.23 med varighet ut 2023.
 

Noen arbeidsoppgaver

 • Du skal følge opp og veilede personer med sammensatte behov og som strever med forskjellige forhold som gjeld/økonomi, manglende mestring og/eller motivasjon, rusproblematikk eller lignende
 • Du skal bidra til at flest mulig brukere ønsker å øke sin tilknytning og bli inkludert i arbeidslivet gjennom dialog og samhandling med arbeidsgivere og samarbeidspartnere
 • Du skal saksbehandle etter Lov om sosiale tjenester i NAV
 • Du skal engasjere og motivere både brukere, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere
 • Veilede brukere i publikumsmottak og i selvbetjeningstjenester på nav.no.

Kvalifikasjoner

 • Fullført utdannelse tilsvarende bachelor, innen sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag, psykologi eller veiledning. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra veiledning og oppfølging av målgruppene
 • Erfaring fra arbeids- og inkluderingsarbeid
 • Kjennskap til arbeidsmarkedet i og utenfor regionen

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid og markedsarbeid
 • Kjennskap til og erfaring fra NAV
 • Gode digitale ferdigheter og evne til å ta i bruk og implementer nye data- og arbeidsmetoder
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig,
 • Førerkort klasse B og tilgang til egen bil er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Ha tro på at alle mennesker, uavhengig av bakgrunn og utfordringer, kan få og holde på en ordinær jobb
 • Ha respektfull tilnærming til og toleranse for mennesker med ulikt ståsted og kultur
 • Ha evne til å motivere og engasjere
 • Være nytenkende, initiativrik og ha god gjennomføringsevne
 • En resultatorientert og profesjonell tilnærming til jobben
 • Ha evne til å arbeide selvstendig, målrettet og beslutningsdyktig
 • Ha godt humør

Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling, kunnskapsdeling og humor
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Opplæring, kurs og kompetanseheving
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes etter tariff
 • God offentlig pensjonsordning

Kontaktinformasjon

Tove Mette Aufles, NAV-leder, tlf. 414 20 660
 

Arbeidssted

Rørosvegen 11
7290 Støren

Søknadsfrist

Søknadsskjema