Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vi søker motiverte og engasjerte kollegaer som kan bidra med sin kompetanse og erfaring, samt sikre god kvalitet på kvalifiseringsarbeidet i kommunen.
Veileder flyktningtjenesten

Veileder/Programrådgiver ved NAV Midtre Gauldal (flyktningtjenesten)

Integreringsarbeidet i Midtre Gauldal kommune er i en spennende utviklingsfase, og det jobbes kontinuerlig for å tilpasse tjenestene til våre innbyggeres behov. Vi søker motiverte og engasjerte kollegaer som kan bidra med sin kompetanse og erfaring, samt sikre god kvalitet på kvalifiseringsarbeidet i kommunen.

Stillingene er knyttet til flyktning tjenesten som har ansvar for bosetting og kvalifisering av bosatte flyktninger. Vi jobber i tett samarbeid med andre kommunale og fylkeskommunale enheter. I tillegg er det viktig med kontakt ut mot arbeidsmarkedet.

Flyktning tjenesten består pr i dag av 6 ansatte. De siste 5 årene har vi tatt imot omkring 10-15 flyktninger årlig, mens vi er anmodet om å ta imot 120 flyktninger for 2022.

NAV Midtre Gauldal har ledig 1 fast 100 % stilling som veileder ved flyktning tjenesten med snarlig tiltredelse.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bosetting og tett praktisk oppfølging av flyktninger i ankomstfasen og ellers etter behov
 • Helhetlig oppfølging og veiledning av den enkelte bruker og deres familie
 • Oppfølging og saksbehandling i henhold til integreringsloven
 • Kartlegge og avklare brukernes ressurser, behov og yrkesmål
 • I samarbeid med bruker utarbeide individuelle planer med mål om kvalifisering til arbeid/utdanning gjennom fulltids introduksjonsprogram og/eller andre tiltak
 • Koordinere og ha tett samarbeid internt i NAV, med voksenopplæring, skoler og andre aktuelle samarbeidsparter
 • Økonomisk råd og veiledning
 • Etablere og videreutvikle et tett samarbeid med lokalt næringsliv for å sikre inkludering og ordinær arbeidskraft til arbeidsgivere, samt gi muligheter for språk- og arbeidstrening
 • NAV er i stadig endring og du må regne med endring i hvordan arbeidsoppgaver løses og må påregne nye arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Fullført utdannelse tilsvarende bachelor, innen sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag, psykologi eller veiledning. Relevant arbeidserfaring og/eller fagbrev kan kompensere for utdanningskrav
 • Erfaring fra arbeid med flyktninger / innvandrere er ønskelig.
 • Gode språkferdigheter i norsk og engelsk. For søkere med annet morsmål enn norsk må det dokumenteres at en har minimum språknivå tilsvarende B2 i norsk.
 • God systemforståelse og kjennskap til det offentlige tjenesteapparatet er en fordel.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Førerkort klasse B og tilgang til egen bil er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du er serviceinnstilt og utviser stor grad av åpenhet, toleranse og fleksibilitet.
 • Du har evne til å sette bruker i sentrum og bidra til å legge til rette for egen læring og selvstendighet.
 • Du har gode samarbeidsevner, arbeider effektivt og selvstendig, og trives ypperlig som lagspiller i teamet du skal tilhøre.
 • Du har god koordineringsevne og kan håndtere flere oppgaver samtidig.
 • Personlige egenskaper vektlegges sterkt.

Vi tilbyr

 • Du vil bli med i et utviklende arbeidsmiljø ved NAV Midtre Gauldal, hvor vi er opptatt av mangfold og muligheter. Vi er 18 ansatte som;
 • Jobber med utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Er aktive og engasjerte kollegaer
 • Har fleksibel arbeidstid og et godt sosialt miljø
 • Vi har velferdsordninger og gode pensjons- og forsikringsordninger
   

Kontaktinformasjon

Tove Mette Aufles, NAV-leder, 414 20 660

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Søknadsfrist

Søknadsskjema