Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
På Støren barneskole søkes det etter lærervikarer inntil 200 % fra 01.01.23 til 31.07.23 - med mulighet for forlengelse og eventuelt fast ansettelse. Dato for oppstart er fleksibel.
Lærer

På Støren barneskole utlyses det ledige undervisningsstillinger, da flere av våre ansatte skal avvikle foreldrepermisjoner: 

Inntil 200 % vikar for lærer fra 01.01.23 til 31.07.23 - med mulighet for forlengelse og eventuelt fast ansettelse. Dato for oppstart er fleksibel. 

Kvalifikasjoner: 

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen.
 • Det er ønskelig at de som ansettes har spesialpedagogikk og/eller matematikk/norsk/musikk i fagkretsen, men dette er ikke et krav.
 • Vi ser etter en tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser for våre elever. 

Personlige egenskaper: 

 • har holdninger i tråd med vår visjon og våre verdier. 
 • er strukturert, tydelig og bidrar positivt i et arbeidsmiljø 
 • ser muligheter hos alle elever uansett hvilke utfordringer de har 
 • liker å arbeide i team og ser fleksible løsninger i en travel skolehverdag 
 • har evne til å arbeide under press 
 • du har et positivt elevsyn og er en god lagspiller 
 • er god på å bygge relasjoner og holder deg faglig oppdatert  
 • har gode kommunikative ferdigheter muntlig og skriftlig 
 • tar aktivt del i og lar seg inspirere av vår skoles utviklingsområder 
 • bruker IKT som verktøy i hverdagen 
 • kontaktlæreransvar må påregnes. 

Midtre Gauldal kommune tilbyr: 

Kompetanseutvikling, lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste. 

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 

Eventuelle spørsmål rettes til: 

Rektor Arnt-Inge Nilsen, tlf. 72 40 33 12 / 45604988 eller avdelingsledere Jorun Eggen, tlf. 41435256 og Guro Nordvik, tlf. 93850339. 

Det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. 

StillingsID:  2022/249

Støren barneskole ble tatt i bruk høsten 1998 og ligger sentralt til på Soknesøran cirka 5 mil sør for Trondheim. Skolen har 260 elever, og det er for tiden 70 barn i SFO. Totalt er det cirka 45 ansatte ved enheten. Skolen har et romslig og variert uteområde med muligheter for allsidig aktivitet i alle årstider. Skolen ligger i nær tilknytning til Støren Idrettspark og Støren barnehage. Kommunens visjon for skolene er “Røtter til å vokse, vinger til å fly”, og barneskolens satsingsområde for tiden er Dig skole i samarbeid med de andre skolene i kommune, NTNU og Rennebu kommune. Sosial kompetanse (Mitt valg) og fysisk aktiv læring er for oss viktige verktøy i å skape aktive, varierte og trygge skoledager for våre elever. Skolen er en Trivselslederskole og har et samarbeid med Trivselslederne. Støren barneskole har mange flerspråklige elever og 26 land er representert i vårt mangfold. Kommunen har egen PP-tjeneste som samarbeider tett med Midtre Gauldalskolen. Vi bruker lærings/- og kommunikasjonsplattformene Zokrates og showbie og den digitale meldeboka Schoollink. Alle elevene har læringsbrett. 

Midtre Gauldal sin visjon er: “kreativ og raus”. Våre verdier er: være lojal, tenke smart, jobbe sammen og opptre respektfullt. 

Søknadsfrist

Søknadsskjema