Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Barnehagene og skolene i Midtre Gauldal søker etter tilkallingsvikarer som kan komme på kort varsel til kortere og lengre oppdrag
Skole_barnehage

Midtre Gauldal – kreativ og raus

Som ansatt i barnehagene i Midtre Gauldal skal du bidra til at visjonen til oppfylles: «Med røtter til å vokse, og vinger til å fly». Visjonen beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved barnehagene i Midtre Gauldal.

Midtre Gauldal kommune har 5 kommunale barnehager og 4 skoler:
Budal oppvekstsenter med barnehage og skole 1.-7.trinn

 • Singsås oppvekstsenter med barnehage og skole 1.-7.trinn
 • Soknedal oppvekstsenter med barnehage og skole 1.-7.trinn
 • Soknes barnehage (Støren)
 • Støren barnehage
 • Støren barneskole 1.-7.trinn
 • Støren ungdomsskole 8.-10.trinn

Barnehagene og skolene i Midtre Gauldal søker etter tilkallingsvikarer som kan komme på kort varsel til kortere og lengre oppdrag ved fravær hos faste ansatte.

Vi søker etter personer med interesse for å jobbe med barn og i barnehage og/eller skole, gjerne med erfaring fra barnehage og skole.

Arbeidsoppgavene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og arbeidssted og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle. Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for de som blir godkjent som vikar. Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte oppdrag.

Arbeidsoppgaver

Barnehage:

 • Delta aktivt i lek og hverdagsaktivitet både ute og inne
 • Ivareta barnas behov gjennom omsorg, trygghet, støtte og lek
 • Delta i planlegging og tilrettelegging av aktiviteter i hverdagen

Skole:

 • lærervikar i barne- og ungdomsskole
 • assistent i klasserom og for enkeltelever på barne- og ungdomsskole

Kvalifikasjoner:

 • Ingen krav om formell utdanning, men det er en fordel om du har utdanning som barnehagelærer eller lærer eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Det er ønskelig med tidligere erfaring fra arbeid i barnehage

Personlige egenskaper

 • Du liker å gå inn i lek og aktivitet sammen med barn og unge.
 • Du er fleksibel og har evne til samarbeid
 • Du har god formidlingsevne og kommuniserer godt
 • Du har evne til å arbeide i et travelt miljø med godt humør

Gyldig politiattest jf. Barnehagelovens §30 eller Opplæringslovens §10-9 må fremvises før oppstart

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Nærmere opplysning kan gis av rådgiver oppvekst Heidi Bakken t. 975 83 688

Oppgi gjerne i søknaden om du søker på både barnehage og skole eller bare en av delene.

Velkommen med søknad til Midtre Gauldal kommune. 

Ref.stilling: ID 1403

Søknadsfrist

Søknadsskjema