Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Er du en sykepleier/vernepleier som setter pasienten og faget i fokus? Da har vi ledig stilling p.t. ved Midtre Gauldal sykehjem.
Vernepleier

Vi søker etter sykepleier/vernepleier med snarlig tiltredelse.

Kompetanse:

 • Sykepleier med autorisasjon
 • Annen 3 åring helsefaglig utdanning, med relevant erfaring, vil kunne vurderes 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgavene i stillingen er blant andre å sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Utføre legemiddelhåndtering samt håndtering av medisinsk utstyr.

Drive systematisk observasjon, kartlegging og dokumentasjon. Man vil også ha opplæringsansvar ovenfor medarbeidere og studenter.

Endring i arbeidsoppgaver må påberegnes.

Vi tilbyr:

 • Dyktige kolleger og et stort fagmiljø
 • Varierte, selvstendige og spennende arbeidsoppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med intern kunnskapsdeling og fokus på bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap
 • Lønn etter sentrale avtaler
 • Goder pensjonsordninger

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er fleksibel, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Som har brukere og faget i fokus
 • Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer
 • Har evne til samarbeid og samspill

Øvrig informasjon:

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, hjemmetjeneste med bo og dagsenter, 3 avdelinger for funksjonshemmede.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Midtre gauldal kommune er del av utviklingsprosjektet «sammen om fremtidens helsetjenester» (framtidenshelsetjenester.no)

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Ved intern tilsetting vil søkerlisten bli brukt videre. 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: 

Enhetsleder Ingeborg Vongraven, tlf: 97972845

StillingsID: 2023/68

Søknadsfrist

Søknadsskjema