Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi
Ønsker du å kjøre i hjemmetjenesten i et av Trøndelags vakreste kontor? Vi yter hjemmetjenester i 3 nydelige dalfører og trenger en ny vernepleier/sykepleier. 
sykepleier

For en vernepleier eller sykepleier med stort hjerte for pasienten har vi ledig

- Fast 100 % stilling på dag.

Kvalifikasjoner:

Kompetanse:

 • Offentlig godkjent vernepleier/sykepleier
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Ønsket erfaring praksis:

 • Grunnleggende IKT kunnskaper og gode dokumentasjonsferdigheter.

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Søker må ha førerkort

Personlig egnethet:

 • Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
 • God samarbeidsevne, evner å gjøre dine kolleger gode.
 • Lærevillig
 • Har evne og vilje til endring og nytenking.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:

 • Dyktige kolleger og et stort fagmiljø.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter sentrale avtaler.
 • Goder pensjonsordninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
 • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.
 • Legemiddelhåndtering samt håndtering av medisinsk utstyr.
 • Utførsel av rutiner i henhold til faglige prosedyrer.
 • Systematisk observasjon, kartlegging og dokumentasjon.
 • Veiledning av kollega, studenter og elever.
 • Praktisk bistand i forhold til daglige gjøremål
 • Primærkontaktarbeid
 • Pårørendearbeid
 • Endring i arbeidsoppgaver må påberegnes.

Om arbeidsgiveren:

Midtre Gauldal – Raus og kreativ
Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er
knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Enhet for pleie og omsorg har ca. 220 ansatte og består av sykehjem, bofelleskap, hjemmetjenester, avdeling for funksjonshemmede, dagtilbud og institusjonskjøkken.  

Øvrig informasjon:

Som ansatt i Midtre Gauldal kommune kan du få endret arbeids- og ansvarsoppgaver som følge av omorganisering av virksomheten, og omdisponering til annen tjeneste internt når forholdene gjør dette nødvendig. 

NB! Dersom interne søker skulle bli tilsatt, vil det kunne bli ledig andre stillinger og stillingsstørrelser i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. 

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Norunn Stenbro tlf. 72 40 32 84 eller enhetsleder Ingeborg Vongraven tlf. 72 40 31 96

StillingsID: 1421

Søknadsfrist

Søknadsskjema