Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vi har ledig 100 % fast stilling ved Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Hjemmetjenesten. Stillingen er ledig omgående.
Sykepleier

Arbeidsoppgaver:

Stillingens arbeidsoppgaver er blant annet, å sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Likeledes Utføre legemiddelhåndtering samt håndtering av medisinsk utstyr.

Drive systematisk observasjon, kartlegging og dokumentasjon. Man vil også ha opplæringsansvar ovenfor medarbeidere og studenter.

Endring i arbeidsoppgaver må påberegnes.

Kompetanse:

 • Krav til sykepleier med autorisasjon.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Dyktige kolleger og et stort fagmiljø
 • Varierte, selvstendige og spennende arbeidsoppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med intern kunnskapsdeling og fokus på bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap
 • Lønn etter sentrale avtaler
 • Goder pensjonsordninger

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Har evne og vilje til endring og nytenking.
 • Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
 • God samarbeidsevne, evner å gjøre dine kolleger gode.
 • Lærevillig
 • Personlig egnethet vektlegges.

Øvrig informasjon:

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede.

Som ansatt i Midtre Gauldal vil du være delaktig i et interkommunalt forskningsprosjekt med fokus på bl.a. heltidskultur, faglig utvikling og veiledningssystem.

Mer info finner du her: Interkommunalt rekrutteringsprosjekt | Beholde, videreutvikle og rekruttere ansatte til helsesektor i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal. (framtidenshelsetjenester.no). Som nyansatt vil du også få tildelt egen mentor.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som kommer frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Ved intern ansettelse kan annen stilling i enheten bli ledig, herunder også vikariat.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Norunn Stenbro, tlf: 72 40 32 84

Assisterende enhetsleder Jorun Marie Svardal, tlf: 92 40 35 08

Søknadsfrist

Søknadsskjema