Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi
For en sykepleier med stort hjerte for pasienten har vi ledig 100 % fast stilling ved Midtre Gauldal sykehjem. Stillingen er ledig omgående!
Sykepleier

Midtre Gauldal – Kreativ og raus

Kompetanse:

 • Krav om sykepleiefaglig utdanning.
 • Krav om autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre at pasienter får behandling og oppfølging i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
 • Legemiddelhåndtering samt håndtering av medisinsk utstyr.
 • Utførsel av rutiner i henhold til faglige prosedyrer.
 • Systematisk observasjon, kartlegging og dokumentasjon.
 • Primærkontaktarbeid
 • Pårørendearbeid
 • Endring i arbeidsoppgaver må påberegnes.
 • Teamarbeid med selvstendig faglig ansvar
 • Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Vi tilbyr:

 • Dyktige kolleger og et stort fagmiljø.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med intern kunnskapsdeling og fokus på bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap
 • Lønn etter sentrale avtaler.
 • Goder pensjonsordninger.

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • Som har brukere og faglighet i fokus
 • Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer
 • Er ansvarsbevisste og lojale
 • Har evne til samarbeid og samspill
 • Har pågangsmot, evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, hjemmetjeneste med bo og dagsenter, 3 avdelinger for funksjonshemmede.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Ved intern ansettelse kan annen stilling i enheten bli ledig.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder Tine Sæther Rise, tlf: 72 40 31 51  

Enhetsleder Ingeborg Vongraven, tlf: 979 72 845

StillingsID: 1437 (3.gangs utlysning)

Søknadsfrist

Søknadsskjema