Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal – Kreativ og raus

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd. Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

Midtre Gauldal kommune har ledige

ID 1254 – Student-/rekrutteringsstillinger helg – Enhet for Pleie og omsorg – Tiltredelse etter avtale

Kvalifikasjonskrav:

  • Du må ha startet på relevant høgskoleutdanning innenfor helsefag og ha lyst til å bidra, og utvikle deg selv faglig
  • Du må like å jobbe med mennesker og kunne samarbeide med andre ansatte, brukere og pårørende
  • Du må være fleksibel, og takle en arbeidsdag med stadige endringer
  • Du må være pålitelig, lojal og fleksibel og motivert
  • Du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

  • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Opplæring og rettledning
  • God stipendordning og direkteplassert avlønning

Midtre Gauldal kommune har etablert stipendordning for høgskolestudenter innen helsefag. Stipend kan gis på inntil kr 20 000,- pr år i inntil 3 år for deg som følger full studieprogresjon, eller redusert pr. år tilsvarende tid brukt til desentralisert studie. Du forplikter deg til gjengjeld til å jobbe annenhver helg, og i ferier.

Øvrig informasjon:

- Søkere som vil jobbe i hjemmetjenesten må ha førerkort, og må kunne disponere egen bil.

- Medarbeiderne må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger dersom det er behov for dette. Som ansatt i Midtre Gauldal kommune kan du bli overført til andre enheter som følge av driftsendringer, rasjonalisering og andre forhold hos både arbeidstaker og arbeidsgiver. Du kan også få endret arbeids- og ansvarsoppgaver som følge av omorganisering av virksomheten, og omdisponering til annen tjeneste internt når forholdene gjør dette nødvendig.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder, i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: Assisterende enhetsleder May-Rita Karlsen, tlf. 72 40 32 14

 

Registrer søknaden elektronisk.

Søknadsfrist