Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Ved enhet for eiendom og kommunalteknikk er det ledig to sommerjobber i 100 % stilling for sommeren 2023 innen vann og avløp.
sommerjobb

Vann- og avløpsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsanlegg. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være feltarbeid med enkle kuminspeksjoner, men det vil også bli lagt til rette for besøk i vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg.

Vi ber deg spesifisere hvilke uker du kan jobbe i søknaden. Aktuell periode er mellom 12.06.23 og 18.08.23.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene vil være innen vann og avløp
 • Oppgavene er hovedsakelig feltarbeid med enkle kuminspeksjoner
  • Innmåling - kontrollering av koordinater
  • Bilder
  • Rapportere eventuelle lekkasjer i kum
 • Oppdatering av ledningskart etter inspeksjoner
 • Digitalisering og arkivering av dokumentasjon
 • Arbeidet vil være selvstendig, men vil være i samarbeid med driftsoperatører på vann og avløp og avdelingsingeniør vei, vann og avløp. Feltarbeid utføres av de to som tilsettes i samarbeid. 

Kvalifikasjoner:

 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk
 • Nødvendig kurs for arbeid i eller ved vei

Personlige egenskaper:

 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • God evner innen kommunikasjon og samhandling

Kontaktperson:

Marit Kristin Krogstad, avdelingsingeniør vei, vann og avløp

Tlf: 917 47 238, e-post: makro@mgk.no

StillingsID:  2023/1881

Søknadsfrist

Søknadsskjema