Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vi søker deg som er faglig oppdatert, løsningsorientert og har fokus på utvikling.
Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus i Midtre Gauldal har ti ansatte og er tverrfaglig sammensatt. Stillingen ligger under enheten Helse og familie som for øvrig består av legetjeneste, arbeidssenter, barnevern, PPT, helsestasjon og skolehelsetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, Innsatsteam for barn og unge, friskliv og folkehelse. En av våre ansatte går denne våren av med pensjon, og vi søker derfor etter en ny kollega i 100% stilling.

Hovedoppgavene i Psykisk helse og rus er individualsamtaler, gruppetilbud og dagsenter.

Kvalifikasjoner

 • Vi ser etter deg med helsefaglig høyskoleutdanning på bachelornivå
 • Autorisasjon som helsepersonell
 • Det er ønskelig med relevant videreutdanning innenfor rus/psykiatri
 • Førerkort klasse B

Arbeidsoppgaver

 • Samtaler, veiledning og tiltak individuelt eller i gruppe til personer med psykiske lidelser, og/eller rusavhengighet.
 • Forebyggende arbeid ift rus og psykiske lidelser
 • Kartlegging, evaluering og dokumentasjon samt individuelt planarbeid
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre fagtjenester i kommunen
 • Koordinere og/eller delta i nettverksmøter og samarbeidsmøter med andre tjenester på 1. og 2.linjenivå og andre faglige nettverk
 • Deltakelse i psykososialt kriseteam

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse. Vi verdsetter at du er faglig oppdatert, løsningsorientert og har fokus på utvikling. Vi ønsker at du både kan samhandle godt med andre kolleger og andre tjenester, og at du kan arbeide selvstendig.

Vi tilbyr

 • Regelmessig veiledning
 • Fleksitidsordning
 • Et arbeidsmiljø preget av godt samhold og fokus på faglig utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lovverk
 • Pensjonsordning i KLP

Søker må fremlegge politiattest uten anmerkninger ved ansettelse

Kontaktinfo:
Arnstein Helgheim Tilseth, leder Psykisk helse og rus t. 906 42 192 
Oddveig Børseth, enhetsleder Helse og familie t. 958 99 412

StillingsID: 2024/337

Søknadsfrist

Søknadsskjema