Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vil du være med å utvikle barnevernet i Trøndelag?

Vil du være med å styrke og videreutvikle oppfølgingen av fosterhjem i Trøndelag? 

 

Læringsnettverket i Fjellregionen består av barneverntjenesten for Midtre Gauldal, barneverntjenesten for Oppdal og Rennebu og barneverntjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner. Midtre Gauldal er vertskommune for stillingen, og vil ha arbeidsgiveransvaret.

Midtre Gauldal barneverntjeneste og læringsnettverket i Fjellregionen samarbeider med andre barneverntjenester i Trøndelag for å styrke oppfølgingen og veiledningen av fosterhjem. Målsetningen er å utvikle et nettverk av fosterhjemsveiledere.

Vi søker etter følgende:

En fosterhjemsveileder i 100% prosjektstilling med varighet ut 2020, med mulighet for videreføring.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Styrke og videreutvikle barneverntjenestens oppfølging av barn som bor i fosterhjem.
 • Styrke og videreutvikle oppfølgingen og veiledningen av fosterhjem i Trøndelag
 • Fosterhjemsveiledning individuelt og i grupper
 • Gi veiledning tilpasset det enkelte barn og den enkelte fosterhjem i samarbeid med barneverntjenesten.
 • Samarbeid med barneverntjenestens kontaktpersoner og andre deler av hjelpeapparatet
 • Delta i et nettverk som samles månedlig sammen med de andre fosterhjemsveilederne i Trøndelag.
 • En del ettermiddagsarbeid/kveldsarbeid må påregnes.
 • Skriftlig rapportering

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge som mottar tiltak fra barneverntjenesten og erfaring fra fosterhjemsarbeid er påkrevd.
 • Kompetanse innenfor Pride (opplæring for fosterforeldre), Trygg Base, traumebevisst omsorg og annen tilknytningsbasert metodikk og videreutdanning innenfor familieterapi eller veiledning er en fordel.
 • Kompetanse innenfor ulike metoder og veiledningsmodeller som f.eks PMTO, COS, Marte Meo, De utrolige årene, ART etc vil også være en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Førerkort min.klasse B og mulighet til å disponere egen bil
 • Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting.

 

 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg med engasjement og entusiasme for endringsarbeid, som er trygg på deg selv og egne reaksjoner, og som evner å bygge gode relasjoner
 • Vi søker selvstendige og handlekraftige medarbeidere som ønsker å bidra til å styrke fosterhjemsarbeidet i Trøndelag 
 • Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å skape god struktur og være resultatorientert, samtidig som du evner å stå i en prosess.

 

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og interessante oppgaver
 • Muligheter til å ta initiativ til nyskapning
 • Fleksibel arbeidstid, men må regne med ettermiddags- og kveldsarbeid og stor grad av reisevirksomhet.
 • Opplæring og veiledning
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter tariff

 

Andre opplysninger:

 • Det er krav om politiattest for den som tilsettes.

 

For spørsmål kontakt Sigrid Antonsen (tlf.72403092) eller Oddveig Børset (72403093)

Elektronisk søknad med cv må være oss i hende innen 04.11.19

Søknadsfrist