Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Skaun har gått sammen om å etablere et interkommunalt samarbeid innen rekruttering av helsepersonell for å ruste oss bedre for fremtiden.

Målet er at samarbeidet skal gi kommunene verktøy og kompetanse slik at vi kan møte både nasjonale krav og lokale tilpasninger når det gjelder rekruttering av dagens og fremtidens arbeidskraft i helsesektoren.

Vi har ledig 100 % stilling som prosjektleder for et interkommunalt rekrutteringsprosjekt av sykepleiere. Stillingen har en varighet fra 01.02.20 - 31.12.20, med mulighet for forlengelse på inntil 2 år.

Kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal ønsker sammen å se på hvordan vi kan få sykepleiere til å velge kommunehelsetjenesten som arbeidsplass og bli der. På bakgrunn av dette har kommunene gått sammen om et 3-årig prosjekt, for å ruste oss bedre for dagens og morgendagens utfordringer. Prosjektleder vil samarbeide tett med #jobbvinner, som er et nasjonalt prosjekt for å øke rekrutteringen av helsepersonell til kommunene. Arbeidssted er Melhus rådhus med krav om jevnlig oppmøte i samarbeidende kommuner. Den som ansettes må disponere egen bil.

 

Søknadsfrist