Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Enheten søker nå en prosjektleder som skal ivareta en del av enhetens operative oppgaver knyttet til gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter.  
Prosjekt

Enhet for Eiendom og kommunal teknikk (EKT) har ansvar for forvaltning drift og vedlikehold av alle kommunens eiendommer herunder nye byggeprosjekter og utleie av eksisterende boliger. Enheten søker nå en prosjektleder som skal ivareta en del av enhetens operative oppgaver knyttet til gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter.  
 

Om stillingen

Midtre Gauldal Kommune har behov for å gjennomføre flere byggeprosjekter i nær fremtid. Blant enkeltprosjektene er bygging av nye lokaler til Lysgården og nye lokaler for funksjonshemmede. I tillegg er det planlagt en rekke større og mindre rehabiliteringsprosjekter innen alle kommunens områder. 

Vi søker etter en dyktig og engasjert prosjektleder, som har høy kompetanse og gjerne erfaring innen gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter. Du ønsker å være en pådriver for innovasjon, smarte løsninger og god prosjektmetodikk, og vil bidra til å gjøre Midtre Gauldal kommune til en bedre bokommune.
 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta rollen som prosjektleder iht "beste praksis" for gjennomføring av prosjekter.
 • Gjennomføre prosjekter i samsvar med vedtak, avtalte mål og rammevilkår.
 • Prosjektleder får ansvar for rapportering på SHA/HMS, kvalitet, framdrift og økonomi i tråd med kommunens retningslinjer.
 • Prosjektleder skal ivareta brukermedvirkning, relasjon til kunder og samarbeidspartnere, og sørge for god overføring til drift.
 • Gjennomføre offentlig anskaffelser i henhold til prosjektplaner.
 • Bidra i arbeidet med å oppdatere og videreutvikle ny prosjektmetodikk.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Fortrinnsvis ingeniørutdannelse innen bygg og anlegg. Søkere med lang relevant erfaring og utdanning på lavere nivå vil også bli vurdert
 • Det er ønskelig med erfaring innen offentlige anskaffelser og offentlig forvaltning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Ønsket praksis/erfaring

 • Erfaring fra tidligfase/utvikling, planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter etter ulike entrepriseformer.
 • Det er ønskelig med erfaring innen offentlige anskaffelser og offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

 • Du har stor interesse for lede prosjekter, er engasjert, ser løsninger og ønsker å bli med på å videreutvikle dette fagområdet i Midtre Gauldal kommune.
 • Du er en god relasjonsbygger, med evne til å motivere og sikre god brukermedvirkning.
 • Du må være selvgående, strukturert og like å ta initiativ og styring.
 • Personen vi leter etter må være en pådriver, samtidig som arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen krever at du er nøyaktig.

Videre må du være omgjengelig og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • En stilling der du får jobbe med varierte problemstillinger i et tverrfaglig miljø.
 • God offentlig tjenestepensjonsavtale gjennom KLP – mer informasjon på www.klp.no
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn, avhengig av erfaring og kompetanse
 • En spennende prosjektportefølje

Øvring informasjon:

Midtre Gauldal kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke jobb i kommunen, uansett alder, etnisitet, legning og funksjonsnedsettelser. Som medarbeider i Midtre Gauldal kommune, blir en tatt med i et spennende og inkluderende fellesskap.

Tilsetting i stillingen skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Ønsker du nærmere opplysninger, fås dette ved å henvende deg til Enhetsleder Steinar Reinkin  47482929,

e-post: strei@mgk.no

StillingsID: 1410

Søknadsfrist

Søknadsskjema