Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vi søker pedagogisk leder/barnehagelærer i Singsås barnehage, fast stilling og vikariat
Pedagogisk leder

Singsås barnehage kan tilby:

 • 100 % fast stilling
 •   80 % vikariat i perioden 01.08.2024-31.12.2024, med mulighet for forlengelse

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering/evaluering av det pedagogiske arbeidet.
 • ansvar for å delta aktivt i det daglige arbeidet med barna
 • ansvar for å være med og videreutvikle barnehagens pedagogiske virksomhet, og å skape et godt arbeidsmiljø.
 • ansvar for å skape et positivt leke- og læringsmiljø.

Kvalifikasjoner

 • godkjent førskolelærer/barnehagelærerutdanning
 • gode samarbeidsevner
 • gode norskkunnskaper
 • gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse

Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • muligheter for kompetanseutvikling
 • god pensjonsordning gjennom KLP

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 

Ønsker du nærmere opplysninger, fås dette ved å henvende deg til: 
Singsås barnehage, Eva Amtoft, tlf. 975 21 966

Søkerlisten vil brukes ved tilsetting i alle ledige stillinger som pedagog i de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal, barnehageåret 2024-2025.

Velkommen med din søknad til Midtre Gauldal kommune.

StillingsID: 2024/2056
 

Midtre Gauldal – kreativ og raus
Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Singsås barnehage ligger på Forsetmoen i Singsås, og er en del av Singsås oppvekstområde. Vi har et tett samarbeid mellom skolestarterne og barneskolen gjennom hele året.
I barnehageåret 2024-2025 vil vi ha barns sosiale kompetanse som fokusområde. Barnehagen har flotte turområder i nærheten som vi benytter oss mye av.
Singsås barnehage blir nyrenovert/påbygd sommeren 2024. Til høsten starter vi opp med en 3-avdelings barnehage. I tillegg har vi tilgang på areal på skolen.

Som ansatt i barnehagene i Midtre Gauldal skal du bidra til at visjonen til oppfylles:
"Med røtter til å vokse, og vinger til å fly"

Visjonen beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved barnehagene i Midtre Gauldal.

Les mer om Midtre Gauldal kommune på vår nettside: www.mgk.no

Søknadsfrist

Søknadsskjema