Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Har du lyst til å bli en del av et faglig, engasjert og humørfylt arbeidsmiljø?
Singsås barnehage har ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leder fra 19. april 2024.
Barnehage

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn.
 • Ansvar for barnegruppen, se barnets individuelle behov og legge til rette for utvikling.
 • Bidra til å nå målene i Rammeplan for barnehager og barnehagens årsplan.
 • Bidra til faglig utvikling på avdelingen og barnehagen som helhet.
 • Foreldresamarbeid
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.
 • Veiledning av medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærerutdanning, eller tilsvarende som er godkjent i henhold til barnehageloven.

Personlige egenskaper

 • En deltagende voksen med barnets beste i fokus.
 • Evner å ta barneperspektivet, legger til rette for, og deltar i barns lek og utvikling.
 • God relasjonskompetanse og samarbeidsevne.
 • Tydelig, løsningsorientert og ansvarsbevisst leder i et travelt miljø.
 • Bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med engasjerte voksne med barnets beste i fokus.
 • En barnehage i stadig utvikling.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver.
 • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.

Søkerlisten vil bli brukt ved tilsetting i alle ledige stillinger som pedagogisk leder i alle barnehagene fram til høsten 2024.

For nærmere informasjon, kontakt: Eva Amtoft, styrer, tlf 97521966

StillingsID:  2024/358

 

Singsås barnehage
er en barnehage med 50 barn fordelt på 3 grupper. Barnehagen er en del av Singsås oppvekstområde sammen med Singsås skole. Vi vektlegger et trygt og godt barnehagemiljø med deltagende voksne som har barnets beste i fokus.

Som ansatt i barnehagene i Midtre Gauldal skal du bidra til at visjonen vår oppfylles: 
"Med røtter til å vokse, og vinger til å fly"

Visjonen beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved barnehagene i Midtre Gauldal. 
Midtre Gauldal kommune har 7 barnehager, 5 kommunale og 2 private.
Les mer om Midtre Gauldal kommune på vår nettside: www.mgk.no

Søknadsfrist

Søknadsskjema