Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Nav Midtre Gauldal har ledig en fast stilling som miljøarbeider fra 01.03.2023
Flyktn tjeneste

NAV Midtre Gauldal er et aktivt NAV-kontor med 22 medarbeidere. Vi yter tjenester til ca. 6300 innbyggere. Vi har høye ambisjoner og jobber med kontinuerlig utvikling av våre arbeids- og velferdstjenester.

Nav Midtre Gauldal har ledig en fast stilling som miljøarbeider i 80 % knyttet til flyktningtjenesten med virkning fra 01.03.2023

Flyktningtjenesten i NAV Midtre Gauldal har et koordinerende ansvar for bosetting og integrering av flyktninger i samarbeid med øvrige enheter i kommunen. Bosettingsarbeidet har fokus på hjelp til selvhjelp, økt livsmestring og integrering i fellesskapet.  

Grunnleggende kvalifikasjoner 

 • Fagarbeider innenfor helse- eller barne- og ungdomsarbeid er en fordel. 
 • Gode språkkunnskaper i norsk 
 • Må beherske ukrainsk og eller russisk 
 • Erfaring fra bosettingsarbeid med flyktninger er ønskelig.
 • Førerkort klasse B.
 • Politiattest uten anmerkninger. 

Arbeidsoppgaver 

 • Samarbeid og koordinering med øvrige ansatte i flyktning tjenesten for å utføre oppgaver knyttet til bosetting, integrering- og kvalifiseringsarbeid med flyktninger. 
 • Veilede og bistå både i og utenfor hjemmet med praktiske oppgaver knyttet til bosettingen og boligen. 
 • Ansvar for oppfølging og veiledning i bolig. 
 • Veiledning i daglige gjøremål for voksne og barn i familiene.
 • Veiledning og oppfølging av bosatte flyktninger for å bidra til best mulig integrering i lokalsamfunnet, inkludert oppfølging av barn og unge for deltakelse i fritidsaktiviteter.  

Personlige egenskaper 

 • Du er serviceinnstilt og utviser stor grad av åpenhet, toleranse og fleksibilitet. 
 • Du har evne til å sette individer i sentrum og bidra til å legge til rette for egen læring og selvstendighet. 
 • Du har gode samarbeidsevner, arbeider effektivt og selvstendig og trives ypperlig som lagspiller i teamet du skal tilhøre.  
 • Du har gode koordineringsevner og kan håndtere flere oppgaver samtidig. 
 • Du har interesse for arbeid med inkludering av flyktninger i kommunen vår. 
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling, kunnskapsdeling og humor
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Opplæring, kurs og kompetanseheving
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes etter tariff
 • God offentlig pensjonsordning

Kontaktinformasjon

Mohammed Haggar Badawi, fagansvarlig i NAV v/flyktningtjenesten, tlf. 465 87 987

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Søknadsfrist

Søknadsskjema