Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal legekontor har ledig stilling som helsesekretær – ID 1210

Midtre Gauldal legekontor søker helsesekretær i 50% fast stilling og 20% engasjement – til sammen 70% stilling fra 01.03.19. Midlertidig stilling gjelder engasjement i 1 år med muligheter for forlengelse.

Legekontoret har 6 fastlegehjemler og en stilling for LIS 1 lege, samt 4,4 stillinger helsesekretær/hjelpepersonell.

Kvalifikasjoner

•          Vi søker primært etter autorisert helsesekretær, men andre med fagutdanning i relevante helsefag er også velkommen til å søke.

•          Erfaring med aktuelle arbeidsoppgaver og IKT-verktøy for pasientadministrasjon.

•          Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Særlig gjelder dette evne til kommunikasjon med pasienter og samarbeidspartnere. Du må håndtere et hektisk arbeidsmiljø som krever både struktur og fleksibilitet i oppgaveløsningen og ha en positiv og serviceinnstilt holdning.

Arbeidsoppgaver

•          Pasientadministrasjon på telefon, sms og fagsystem

•          Pasienthåndtering

•          Laboratoriearbeid/ prøvetaking

•          Bistand på skadestue

Kontaktperson virksomhetsleder Kristin Horgøien, 72 43 03 20 / 922 84 331

Søknadsfrist