Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

 

«Med røtter til å vokse, vinger til å fly»

Støren barneskole ble tatt i bruk høsten 1998 og ligger sentralt til på Soknesøran cirka 5 mil sør for Trondheim. Skolen har 265 elever, og det er cirka 50 barn i SFO. Totalt er det cirka 40 ansatte ved enheten. Skolen har et romslig og variert uteområde med muligheter for allsidig aktivitet i alle årstider. Skolen ligger i nær tilknytning til Støren Idrettspark og Støren barnehage. Kommunens visjon for skolene er “Røtter til å vokse, vinger til å fly”, og barneskolens satsingsområder for tiden digital kompetanse (RIKT) (alle elever har eget læringsbrett), sosial kompetanse (Mitt valg) og inkluderende barnehage- og skolemiljø (UDIR). Skolen ble nettopp en Trivselslederskole og har et samarbeid med Trivselslederne. Støren barneskole har mange flerspråklige elever. Kommunen har egen PP-tjeneste som samarbeider tett med Midtre Gauldalskolen. Vi bruker lærings/- og kommunikasjonsplattformen Zokrates.

Innhold i stillingen:

Du skal bidra til at visjonen til Midtre Gauldalsskolen oppfylles: «Med røtter til å vokse, vinger til å fly» beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente av ved skolene i Midtre Gauldal.

Du skal gi undervisning tilpasset den enkelte skoles behov for fagkompetanse og supplere dagens bemanning ved skolene.

Vi har følgende vikariat ledige:

ID 1314 - 100 % vikariat for lærer fra snarest til 31.07.2020.

I denne stillingen har vi behov for lærere som kan undervise i:

 • Kroppsøving/svømming
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Undervisning på alt fra 1.-7.trinn.

ID 1315 - 100 % vikariat for lærer fra 01.03.19 - 31.07.2020.

I denne stillingen har vi behov for lærere som kan undervise i:

 • Kroppsøving/svømming
 • Matematikk og andre fag
 • Kontaktlæreransvar må påberegnes
 • Undervisning på småtrinn.

Vi kan tilby:

 • Varierte og spennende utfordringer i en skole med høye mål
 • Oppfølging og støtte til nyansatte i engasjerte fagmiljøer
 • Mulighet til å utvikle seg
 • Ledere som gir deg gode utviklingsmuligheter
 • Eget læringsbrett og laptop til alle lærere

Krav og ønsker til deg:

 • Har holdninger i tråd med våre verdier som er kreativ, raus - respekt, lojalitet, effektivitet og samarbeid
 • Du har godkjent pedagogisk utdanning
 • Du er strukturert, tydelig og bidrar positivt i et arbeidsmiljø
 • Du er faglig dyktig (har oppdaterte kunnskaper/ferdigheter på ditt fagfelt)
 • Du liker å undervise og er engasjert i fagene dine
 • Du er en god rollemodell
 • Du har god formidlingsevne og kommuniserer godt
 • Du har evne til å være en klar og tydelig voksen klasseleder
 • Du har klare forventinger til elevene
 • Du ser muligheter hos alle elever uansett hvilke utfordringer de har
 • Du har evne til å motivere og treffe den enkelte, planlegge, gjennomføre og vurdere ulike opplæringstilbud til elevene
 • Du har evne til samarbeid – både med kolleger og foreldre/foresatte
 • Du tar aktivt del i og lar seg inspirere av vår skoles utviklingsområder
 • Du har evne til å arbeide løsningsorientert og engasjert i et travelt miljø, men har samtidig godt humør
 • Du bruker IKT som verktøy i hverdagen

Eventuelle spørsmål rettes til:

Rektor Arnt-Inge Nilsen, tlf. 72 40 33 12 / 45604988 eller avdelingsleder Jorun Eggen, tlf. 72 40 33 14 / 41435256

Det vil bli krevd politiattest ved ansettelse.

Vi ber om at søknaden registreres elektronisk på vår hjemmeside www.mgk.no

Søknadsfrist