Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Er du opptatt av å spille andre god og vil være med å være en viktig støttespiller for en enhet i utvikling? Da har vi stillingen for deg!
Merkantil EKT

Vi har ledig merkantil stilling ved enhet Eiendom og kommunalteknikk.

Vi søker etter en medarbeider i100% fast stilling til å arbeide med oppgaver blant annet knyttet til økonomi og personal ved enhet Eiendom og kommunalteknikk

Stillingen inngår i enhetens stab/støttetjenester og rapporterer direkte til enhetsleder. Enhet for Eiendom og kommunal teknikk (EKT) har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunens eiendommer, herunder nye byggeprosjekter og utleie av eksisterende boliger. Som medarbeider i EKT skal du bidra til god styring og drift.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Være enhetens kontaktpunkt mot økonomi- og regnskapsavdelingen, og sikre innholdskvalitet i bestillinger derfra
 • Utarbeide forslag (tekst og tall) til enhetens og underliggende avdelinger budsjettinnspill, økonomirapporter og årsberetning
 • Holde oversikt over tildelte midler, ivareta budsjettering og løpende budsjettoppfølging for enhetens avdelinger (driftsbudsjett og prosjekter / særskilte innsatser), samt bistå i utarbeiding av prosjektbudsjetter og beregninger av kostnader knyttet til enhetens aktiviteter
 • Utarbeide økonomistatus og prognoser for enheten og underliggende avdelinger i samarbeid med økonomi- og regnskapsavdelingen
 • Varierte økonomioppgaver, for eksempel: Fakturabehandling, utarbeide posteringsbilag basert på banktransaksjoner, omposteringer og kontoavstemming, utsending av refusjonskrav
 • Opprette og vedlikeholde stilling/ressurs, registrere timelister og personalmeldinger i HR-systemet
 • Kontroll av lønnsrapporter og utbetalinger
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskolenivå er ønskelig, men de med fagbrev innen relevant fagområde vil bli tatt med i vurderingen. Særlig relevant erfaring fra oppgaveområdene kan veie opp for manglende utdanning. 
 • Evne og vilje til å videreutvikle og digitalisere tjenester og arbeidsprosesser i enheten 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Ønsket erfaring/praksis:

 • God innsikt og erfaring med å jobbe innen offentlig forvaltning er en fordel 
 • Erfaring med regnskapsarbeid, økonomistyring og andre merkantile oppgaver vil bli vektlagt.
 • Erfaring fra bruk av Excel og økonomisystemer, gjerne også HR-systemer og elektronisk saksbehandling. Kommunen benytter Unit4 (Agresso Økonomi) og Visma

Personlige egenskaper

Vi leter etter deg som er/har:

 • god til å samarbeide og evner å samarbeide på tvers av avdelinger og fagområder
 • evne og vilje til å se merkantile funksjoner i sammenheng med enhetens øvrige oppgaver, og til å sette seg inn i enhetens samlede portefølje 
 • utviklings- og endringsorientert – du må være fremoverlent, nytenkende og se muligheter.
 • evne til å motivere kollegaer, engasjere og vise retning
 • strukturert og systematisk

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer 
 • En ambisiøs organisasjon i stadig utvikling, på jakt etter de gode løsningene 
 • En veldrevet enhet med kvalifiserte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God offentlig tjenestepensjonsavtale gjennom KLP – mer informasjon på www.klp.no
 • Kontor på Støren og muligheter for hjemmekontor
 • Konkurransedyktig lønn, avhengig av erfaring og kompetanse

Øvrig informasjon:

Tilsetting i stillingen skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er sammensatt av mangfold, og Midtre Gauldal kommune oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kulturell bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

 

Ønsker du nærmere opplysninger, fås dette ved å henvende deg til enhetsleder Steinar Reinkind, tlf 47482929 

e-post: Strei@mgk.no

StillingsID: 1409

Søknadsfrist

Søknadsskjema