Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Enhet Pleie og omsorg i Midtre Gauldal ønsker seg nye sykepleiere både på natt og på dag/kveld. Vi har inntil 5 årsverk ledig, fra 50%- 100% i fast stilling.

Sykepleiere

Hos oss vil du få en variert arbeidshverdag preget av:

 • Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
 • Arbeid med utarbeidelse av individuelle tiltak og oppfølging av disse
 • Medikamenthåndtering
 • Faglig utviklingsarbeid og veiledning av kollegaer/studenter
 • Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Kompetanse:

 • Krav sykepleierfaglig utdanning – autorisasjon som sykepleier. Sykepleierstudenter som blir ferdige våren 2021 vil kunne bli vurdert som kvalifiserte søkere.

Vi vil ha deg som er:

 • raus og engasjert, med brukere og faglighet i fokus.
 • fleksibel, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • strukturert, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • behersker norsk skriftlig og muntlig

Vi kan tilby deg:

 • Et godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag
 • Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap
 • En av landets beste pensjonsordninger gjennom KLP.

Øvrig informasjon:

Ønske om snarlig tiltredelse i stillingene. Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til assisterende enhetsleder Ingeborg Vongraven; 97972845 eller ingv@mgk.no.

Stillings-ID: 1377

 

Søknadsfrist

Søknadsskjema