Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal – kreativ og raus

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Som ansatt i barnehagene i Midtre Gauldal skal du bidra til at visjonen til oppfylles: «Med røtter til å vokse, og vinger til å fly». Visjonen beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved barnehagene i Midtre Gauldal.

Midtre Gauldal kommune har 7 barnehager, 5 kommunale og 2 private.

 

Fra høsten 2020 er det ledige stillinger som pedagogiske ledere ved Soknedal barnehage

Ansvars- og arbeidsoppgaver for pedagogisk leder:

 • Pedagogisk leder på avdelingen
 • Personalleder for medarbeidere på avdelingen
 • Inngå i barnehagens lederteam.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer

Personlig egnethet – våre krav og ønsker til deg er at du:

 • Legger prinsippet om barns beste til grunn i ditt arbeid
 • Har tanker og erfaring knyttet til å høre barn og ta med barnas stemme i utførelsen av arbeidet
 • du er faglig dyktig (har oppdaterte kunnskaper/ferdigheter på ditt fagfelt)
 • du liker å gå inn i lek og aktivitet sammen med barn
 • du er en god rollemodell
 • du har god formidlingsevne og kommuniserer godt
 • du har evne til å være en klar og tydelig voksen og konstruktiv personalleder
 • du har evne til å motivere
 • du er fleksibel og har evne til samarbeid, både med ledere, kolleger og foreldre/foresatte
 • du har evne til å arbeide løsningsorientert og engasjert i et travelt miljø, og har samtidig godt humør
 • du aktivt skaffer deg innsikt og kunnskap om prosjekter og fokusområder barnehagen har
 • Menn oppfordres til å søke

Søkerlisten vil bli brukt ved tilsetting i alle ledige stillinger i barnehagene i kommunen fram til høsten 2020

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Nærmere opplysning om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder ved Soknedal oppvekstsenter Ragnhild Hammerås mob. 416 44 734 eller avdelingsleder i Soknedal barnehage Inger Strøm mob. 411 48 495

Referanse ID 1328

Velkommen med søknad til Midtre Gauldal kommune.

Søknadsfrist