Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Som ansatt i barnehagene i Midtre Gauldal skal du bidra til å oppfylle visjonen vår - «Med røtter til å vokse, og vinger til å fly».
Singsås barnehage
Bildetekst
Singsås barnehage.

Midtre Gauldal – kreativ og raus

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud, -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Som ansatt i barnehagene i Midtre Gauldal skal du bidra til at visjonen til oppfylles: «Med røtter til å vokse, og vinger til å fly». Visjonen beskriver hvilken kvalitet barn og unge, foresatte og ansatte kan forvente ved barnehagene i Midtre Gauldal.

Midtre Gauldal kommune har 7 barnehager, 5 kommunale og 2 private.

 

Fra høsten 2021 er det ledige stillinger som pedagogiske ledere ved Soknedal og Singsås barnehager – faste og vikariater

ID 1376 pedagogisk leder

Ansvars- og arbeidsoppgaver for pedagogisk leder:

· Pedagogisk leder på avdelingen

· Personalleder for medarbeidere på avdelingen

· Inngå i barnehagens lederteam.

 

Kvalifikasjoner:

· Godkjent utdanning som barnehagelærer

 

Personlig egnethet – våre krav og ønsker til deg er at:

· Legger prinsippet om barns beste til grunn i ditt arbeid

· Har tanker og erfaring knyttet til å høre barn og ta med barnas stemme i utførelsen av arbeidet

· du er faglig dyktig (har oppdaterte kunnskaper/ferdigheter på ditt fagfelt).

· du liker å gå inn i lek og aktivitet sammen med barn.

· du er en god rollemodell.

· du har god formidlingsevne og kommuniserer godt.

· du har evne til å være en klar og tydelig voksen og konstruktiv personalleder.

· du har evne til å motivere.

· du er fleksibel og har evne til samarbeid, både med ledere, kolleger og foreldre/foresatte.

· du har evne til å arbeide løsningsorientert og engasjert i et travelt miljø, og har samtidig godt humør.

· du aktivt skaffer deg innsikt og kunnskap om prosjekter og fokusområder barnehagen har.

· Menn oppfordres til å søke

 

Søkerlisten vil bli brukt ved tilsetting i alle ledige stillinger i barnehagene i kommunen fram til høsten 2021.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Nærmere opplysning om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder ved Soknedal barnehage Anne Irene Krogstad - 957 61 981 og avdelingsleder ved Singsås barnehage, Eva Amtoft - 975 21 966

Velkommen med søknad til Midtre Gauldal kommune!

Se bilder fra barnehagene våre og Midtre Gauldal kommune her

Søknadsfrist

Søknadskjema