Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Vil du være med oss når vi skal modernisere og sikre en framtidsrettet forvaltning av kommunens eiendommer og bygninger? Eller vil du være med oss i gjennomføringen av spennende prosjekter innenfor området bygg, vei, vann og avløp?
EKT

Midtre Gauldal skal i nærmeste framtid gjennomføre et omfattende plan- og strategiarbeid på området bygg- og veiforvaltning, og det skal gjennomføres ulike typer prosjekter innenfor området eiendom- og kommunalteknikk. Nye planer og strategier skal sikre en mer helhetlig og forutsigbar forvaltning av kommunens ressurser på dette området.

For å bidra i dette arbeidet søker vi etter to nye medarbeidere i 100 % stilling:

 1. Avdelingsingeniør/-leder bygg (fast stilling)
 2. Prosjektleder for gjennomføring av ulike typer prosjekter innenfor området bygg/VVA (3-årig engasjement)

Stillingene vil være organisatorisk tilknyttet enhet for eiendom og kommunalteknikk. Enheten har et bredt sammensatt fagmiljø med ansvar for forvaltning og drift av kommunens eiendommer, prosjekt- og byggeledelse ved nybygging og ombygginger, samt for det kommunaltekniske området (vei, vann og avløp) og diverse andre tekniske tjenester.

Avdelingsingeniør/-leder bygg (stillings-ID: 1383)

Hovedarbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av kommunens driftsavdeling for kommunale bygg, herunder personal- og økonomiansvar for driftsoperatører og renholdspersonale
 • Forvaltning, drift og vedlikehold for kommunens bygningsmasse
 • Utvikling og byggeledelse ved rehabilitering av bestående bygningsmasse og samarbeid med prosjektleder bygg/VVA
 • Etablering og ajourhold av tegningsarkiv
 • Helse, miljø og sikkerhet og internkontroll for arbeidsområdet
 • Saksbehandling, inklusive for politiske utvalg

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Minst 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning innenfor fagfeltet.
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring vil være en fordel, men ikke et absolutt krav.
 • God kunnskap om IKT som verktøy for planlegging, styring og kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Erfaring/praksis

 • Erfaring med arbeid innenfor relevante fagområder i offentlig eller privat sektor er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Praksis/erfaring innenfor fagområdet bygg vil bli vektlagt.
 • Erfaring med bruk av digitale planleggings- og prosjekteringsverktøy

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • er entusiastisk
 • er utviklingsorientert og opptatt av forbedringsarbeid
 • er opptatt av kvalitet og driftseffektivitet
 • som vil være med på å skape gode forutsetninger for at alle medarbeidere og kollegaer kan arbeide systematisk og målrettet til beste for kommunens innbyggere
 • jobber systematisk og har gjennomføringskraft samtidig som du er serviceinnstilt
 • bidrar aktivt til et tett og godt samarbeid med øvrige kommunale enheter om oppfølging av politiske vedtak og slik at innbyggerne opplever en samkjørt kommune

Prosjektleder bygg og VVA (stillings-ID: 1384)

Hovedarbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse, planlegging og administrasjon av VA-entrepriser og omfattende investeringsoppgaver innenfor bygg
 • Framdrifts- og økonomistyring av store og mindre prosjekt
 • Anbudsarbeid og kontrahering
 • Oppfølging av SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) i alle faser av prosjektene
 • Kvalitetssikre prosjektering og utførelse i alle faser av prosjektene
 • Håndtering av eventuelle endringer, forsinkelser og overskridelser
 • Lede eller delta i utredninger og mulighetsstudier innenfor drift og vedlikehold
 • Ansvar og arbeidsoppgaver kan til en viss grad tilpasses kompetanse og interesser
 • Forefallende oppgaver som tilfaller eiendom og kommunalteknikk på området bygg og VVA

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav

 • Minst 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning gjerne innenfor fagfeltene bygg /VVA/prosjektledelse/økonomi
 • Formell kompetanse i prosjektledelse vil være en fordel, men ikke et absolutt krav
 • God kunnskap om IKT som verktøy for planlegging, styring og kommunikasjon
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Erfaring/praksis

 • Erfaring med prosjektledelse
 • God kjennskap til innkjøpsreglementet for offentlig sektor
 • Erfaring fra arbeid innen SHA og risikostyring
 • Erfaring fra kommunal sektor vil være en fordel, men ikke et absolutt krav

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • er opptatt av kvalitet og brukertilfredshet
 • er tydelig når du kommuniserer med kollegaer og eksterne samarbeidsparter og er opptatt av godt samarbeid
 • er serviceinnstilt
 • er en pådriver og har god gjennomføringskraft
 • er systematisk

For begge stillingene tilbyr vi:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø preget av høyt tempo og faglig kompetente medarbeidere
 • Variasjonsmulighet mellom selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Lønn i hht. til gjeldende avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Dersom du er interessert i begge stillingene holder det at du sender inn søknad bare på den ene og oppgir i søknaden at du er interessert i begge stillingene.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konstituert enhetsleder Bodil Brå Alsvik, tlf. 91311248 eller avdelingsingeniør VVA Marit Kristin Krogstad, tlf. 91747238.

Søknadsfrist

søknadskjema