Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ved Soknedal oppvekst er det ledige midlertidige stillinger for barne- og ungdomsarbeidere.

ID 1332

Barne- og ungdomsarbeider – vikariat – 90 % stilling – 01.08.2020 – 31.12.2020

ID 1333

Barne- og ungdomsarbeider – vikariat – 60 % stilling – 01.08.2020 – 19.03.2021

ID 1334

Barne- og ungdomsarbeider – engasjement – 100 % stilling – 01.08.2020 – 31.12.2020

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.

Nærmere opplysning om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder ved Soknedal oppvekstsenter Ragnhild Hammerås mob. 416 44 734 eller avdelingsleder i Soknedal barnehage Inger Strøm mob. 411 48 495

Velkommen med søknad til Midtre Gauldal kommune.

Søknadsfrist