Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal – Kreativ og raus

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

2. gangs utlysning: Enhet for Pleie og omsorg har nå ledig spennende sykepleierstillinger ved Midtre Gauldal sykehjem

ID 1239 - 100 fast flytstilling for Sykepleier – Oppmøtested p.t. Midtre Gauldal sykehjem. Stillingen er organisert som flytstilling i enheten, det vil si at du jobber i fastlagt turnus, men kan få skiftende oppmøtested i takt med behov og utfordringer i enheten. Stillingen er ment å skulle inngå som en ressurs for enheten, og den som ansettes vil få varierte og utfordrende oppgaver.

ID 1240 - 50 % fast stilling for Sykepleier – Oppmøtested p.t. Midtre Gauldal sykehjem, avdeling Røskafttunet

ID 1241 - 100 % vikariat Sykepleier – T.o.m. 11.08.20 – Oppmøtested p.t. Midtre Gauldal sykehjem, avdeling Rød. 40 % av vikariatet har oppmøtested avdeling Rød i permisjon som forlenges med 2-3 måneder av gangen. Oppmøtested for denne prosentandelen av vikariatet kan bli endret i løpet av vikariatets tidsperiode, men da fortsatt i fast turnus.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
 • Arbeid med utarbeidelse av individuelle tiltaksplaner
 • Arbeid med å utarbeide og integrere hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer
 • Medikamenthåndtering, innføring og oppfølging av multidoseprosjekt
 • Arbeid med å innføre og følge opp velferdsteknologi
 • Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Kompetanse:

 • Krav om sykepleiefaglig utdanning og autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søker må ha førerkort

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • Har brukere og faglighet i fokus
 • Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer
 • Er ansvarsbevisste og lojale
 • Har evne til samarbeid og samspill
 • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:

Stillingene ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.  Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

For ID 1239: Assisterende enhetsleder May-Rita Karlsen, tlf: 72 40 32 04

For ID 1240 og 1241 Avdelingsleder Ruth Elsbeth Digre, tlf: 72 40 33 91

Registrer søknaden elektronisk.

Søknadsfrist