Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Vil du bli lærling i Midtre Gauldal kommune?

Midtre Gauldal kommune kan tilby inntil 6 lærlingplasser innen følgende fag for elever som har gjennomført og bestått relevant vg. I og vg II:

  • Helsefagarbeider Kontaktperson fagleder Janike Prytz Soknes tlf. 91 51 04 56
  • Aktivitør Kontaktperson enhetsleder Kristin Grindstuen tlf. 91 30 59 38
  • Institusjonskokk Kontaktperson avdelingsleder kjøkken Lise Robudal tlf 72 40 31 88
  • IT/IKT Kontaktperson IT-ingeniør Thor Selnes tlf. 72 40 30 58
  • Byggdrifter Kontaktperson avdelingsleder Tore Lilleaker tlf. 97 12 23 54

Ved rekruttering vil det bli lagt vekt på:

  • Relevant utdanning.
  • Egenskaper som initiativ, punktlighet, ansvarlighet og lite fravær.
  • Personlig egnethet i forhold til faget.

Læretiden er på 24 måneder med oppstart høsten 2020.

Midtre Gauldal kommune er tilsluttet Tverrfaglig opplæringskontor i fjellregionen.

Hvis du får lærling plass i Midtre Gauldal kommune vil det bli inngått skriftlig kontrakt mellom deg og kommunen. Du vil få veiledere på de forskjellige arbeidsplassene som sammen med faglig leder skal ha ansvaret for deg og din faglige utvikling. Våre helsefagarbeider-lærlinger jobber både i åpen omsorg og i institusjon, ved enhet Pleie og omsorg. Lærlinger i aktivitørfaget vil få sin opplæring ved enhet Pleie og omsorg. Innen faget institusjons kokk vil lærlingperioden i hovedsak være ved Midtre Gauldal sykehjems storkjøkken. Som IT-lærling vil du være tilknyttet kommunens IT-avdeling i kommunedirektørens stab. En lærling innen byggdrifter-faget vil være tilknyttet enheten Eiendom og kommunalteknikk og kunne få mulighet til å jobbe ved blant annet svømme-/idrettshall, idrettspark og div kommunale bygg.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til hovedtariffavtalen, d.v.s. en fast prosentfordeling over læretida på 2 år. Det vil bli krevd politiattest ved ansettelse i stilling innenfor tjenester for barn eller personer med utviklingshemming. Søkere fra Midtre Gauldal vil bli prioritert.

Vi ber om at du registrerer søknaden elektronisk.

Søknadsfrist