Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vil du være med på å videreutvikle skolene våre?
Vi søker etter entusiastiske lærere som kan begeistre og bidra til et godt læringsmiljø.
Lærer

Dersom du ønsker deg en skolehverdag i et godt miljø sammen med faglig sterke kolleger og engasjerte elever, er Midtre Gauldalskolene noe for deg.
Vi legger vekt på et helsefremmende lærings - og arbeidsmiljø, et godt profesjonsfellesskap og en inkluderende praksis.

Det vil fra 01.08.2024 bli ledige lærerstillinger i Midtre Gauldal kommune, hel – og deltidsstillinger, faste stillinger og vikariater.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på alle trinn ut fra relevant fagkompetanse og utdanning
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet
 • Kontaktlæreransvar
 • Legge til rette for gode læringsarenaer for elevene

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning som kvalifiserer for skole (for eksempel allmennlærerutdanning eller GLU 1.-7./5.-10.)
 • Gode egenskaper innen klasseledelse
 • Forståelse for god relasjonsbygging
 • Erfaring fra begynneropplæring på småtrinnet
 • God og oppdatert IKT kunnskap

Undervisningskompetanse på ungdomsskolen i fagene:

 • Språkfag; norsk, engelsk, tysk, spansk
 • Spes. ped.
 • Realfag
 • Praktisk – estetiske fag

Undervisningskompetanse i barneskolene i fagene:

 • Norsk, matematikk og engelsk
 • Praktisk estetiske fag; Kunst og håndverk, musikk, svømming

Personlige egenskaper

 • Du skaper gode relasjoner til elever og kolleger
 • Du brenner for fagene du underviser i
 • Du har tro på at alle elever har et utviklingspotensial
 • Du har engasjement for yrket ditt
 • Du kombinerer godt humør med tydelig klasseledelse
 • Du har digital kompetanse, er utviklingsorientert og fleksibel
 • Du samarbeider godt med dine kolleger, er lojal og mener at vi får til mer sammen

Vi tilbyr

 • Oppfølging og støtte til nyansatte i engasjerte fagmiljøer.
 • Utviklingsmuligheter, samt mulighet for relevant etter – og videreutdanning.
 • Ledere som gir deg gode utviklingsmuligheter.
 • Varierte og spennende utfordringer i en skole med høye mål.
 • Gode arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Arbeids – og lønnsbetingelser i henhold til gjeldende lover og avtaleverk.

Dersom du ønsker deg til flere skoler bes du oppgi i søknadsteksten hvilke skoler du søker til.
Soknedal skole, Singsås skole og Støren ungdomsskole er de skolene som har behov på nåværende tidspunkt. Andre skoler kan også bli aktuell.

Søkerlisten vil bli benyttet for tilsettinger fram til høsten 2024.
Ved tilsetting skal det fremvises gyldig politiattest etter Opplæringslovens § 10 – 9.

For mer informasjon, kontakt rektorene ved:
Støren Ungdomsskole, Hege Sommervold t. 95181190
Soknedal skole, Ragnhild Hammerås t. 41644734
Singsås skole, Synnøve Fløttum t. 92428672

StillingsID:  ID 2024/916

 

"Med røtter til å vokse, vinger til å fly"
Vår visjon «Med røtter til å vokse, vinger til å fly» beskriver hva barn og unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente av skolene i kommunen. Viktige verdier i vårt arbeid er et positivt elevsyn, gode lærings – og arbeidsmiljø som er bygd på gode relasjoner.

Midtre Gauldal kommune har 5 grunnskoler og voksenopplæring – du kan lese mer om disse på hjemmesida vår www.mgk.no

 • Støren barneskole (1 – 7)
 • Støren ungdomsskole (8-10)
 • Soknedal barneskole (1-7)
 • Budal barneskole (1-7)
 • Singsås skole (1-7)

Soknedal skole, Singsås skole og Støren ungdomsskole er de skolene som har behov på nåværende tidspunkt. Andre skoler kan også bli aktuell.

Singsås skole er en fådelt barneskole med 7 årstrinn fordelt på 4 klasser. Skolen har 67 elever og 10 ansatte og er en del av Singsås oppvekstområde. Singsås skole ble bygd i 1964 og gjennomgikk en omfattende rehabilitering i 2010. Skolen har egen gymsal, svømmehall og stort uteareal med blant annet ballbinge. 

Soknedal skole ble bygd på nåværende sted i 1965. Etter rehabilitering og tilbygg ble skolen ferdigstilt i 2015, og da med ny barnehage i tilknytning til skolen.
Soknedal skole er en 1-7 skole med 157 elever og 24 ansatte, og er en del av Soknedal oppvekstområde. Skolen har egen gymsal, kunstgressbane og svømmebasseng.

Støren ungdomsskole har 213 elever og 33 ansatte, og er en del av Gauldal skole- og kultursenter (GSK) på Støren. Vi er samlokalisert med Gauldal vgs, voksenopplæring, kulturskole, kulturhus, kino og bibliotek. Skolen har 8. til 10. trinn, og vi tar imot elever fra fire barneskoler i Midtre Gauldal kommune: Budal skole, Singsås skole, Soknedal skole og Støren barneskole. Skolen ligger på Støren, og har idrettshall, idrettsbane, svømmebasseng og turområder i umiddelbar nærhet.

 

Søknadsfrist

Søknadsskjema