Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal - kreativ og raus

Gjennom en bærekraftig utvikling basert på kommunens verdier i form av natur, miljø og mennesker, skal vi sammen skape en attraktiv kommune for framtida.

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen.

Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

Enheten har nå ledig 2 spennende sykepleierstilling på natt. Stillingen inngår i et team som sammen på natt skal serve hele Støren Bo og dagsenter.

Nye Støren Bo og dagsenter sto klar sommeren 2018. Senteret er i en oppstartsfase med nyetablert drift, inneholder totalt 33 omsorgsboliger med heldøgns bemanning og har beboere med ulikt funksjonsnivå.

Midtre Gauldal kommune har ledige stillinger som

ID 1213 – Fast stilling – 75,12 % Sykepleier natt – p.t. Støren Bo og dagsenter – Tiltredelse etter avtale

ID 1214 – Fast stilling – 46,95 % Sykepleier natt – p.t. Støren Bo og dagsenter – Tiltredelse etter avtale

NB! Stillingsstørrelsene kan drøftes og tilpasses etter behov. Stillingene har p.t. arbeid hver 3. helg.

Midtre Gauldal kommune tilbyr sykepleiere på natt et funksjonstillegg på kr 34 000 pr år i 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient
 • Medikamenthåndtering
 • Teamarbeid med selvstendig faglig ansvar
 • Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø i en variert arbeidshverdag
 • Selvstendige og spennende oppgaver i en enhet i utvikling og omstilling
 • Arbeid i team på 3 på natt
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et engasjerende og godt fag- og arbeidsmiljø med fokus på internopplæring og bedre utnyttelse av organisasjonens samlede kunnskap
 • Sykepleiere på natt tilbys et funksjonstillegg på kr 34 000 pr år i 100 % stilling

Kompetanse:

 • Krav om sykepleiefaglig utdanning.
 • Stillingen innebærer p.t. sykepleierfaglig ansvar og veiledningsansvar for kollegaer i team på natt. Det er derfor ønskelig at du har arbeidserfaring i faget.
 • Krav om autorisasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Søkerne må ha førerkort

Personlig egnethet:

Vi ønsker medarbeidere som

 • Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer
 • Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere
 • Som har brukere og faglighet i fokus
 • Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer
 • Er ansvarsbevisste og lojale
 • Har evne til samarbeid og samspill
 • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking

Øvrig informasjon:

Stillingene ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingene skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.

Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP).

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Morten Engen, tlf: 90 91 11 61 / 94 80 48 30.

Registrer søknaden elektronisk.

Søknadsfrist