Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Ledig vikariat 01.08. – 31.12.2021 som lærer i 50 % ved voksenopplæringen i Midtre Gauldal kommune
GSK

Voksenopplæringen er administrativt underlagt Støren ungdomsskole og har lokaler ved Gauldal skole og kultursenter

Arbeidsområde:

Voksenopplæringen har ansvaret for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og familiegjenforente. 

Krav til stillingen:

Formelt godkjent lærerutdanning fra høgskole eller universitet.

Ønsket kompetanse:

  •  norsk som andrespråk
  • Grunnleggende IKT - kunnskap
  • Erfaring med arbeid i tverrkulturelle miljøer
  • Har kompetanse/erfaring i å undervise fremmedspråklige elever, gjerne på lavere nivå (alfa).
  • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

I tillegg til kompetanse og relevant erfaring vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Spørsmål kan rettes til Tove Riseth (rektor) mobil 990 16135

Vi ber om at søknaden registreres elektronisk på vår hjemmeside www.mgk.no

Søknadsfrist

søknadskjema