Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
I Midtre Gauldal kommune er det ledig fast 100% stilling som byggesaksbehandler
Saksbehandler

Stillingen er organisatorisk tilknyttet enhet for samfunnsutvikling og kultur, faggruppe for plan og bygg. Enheten har ansvar for et bredt spekter av oppgaver innenfor områdene kultur, kart og oppmåling, næring, klima, miljø og plan- og byggesaker. Oppgavene innenfor fagområdet plan og bygg består av behandling av bygge-, dispensasjons- og delingssaker, klagebehandling og ulovlighetsoppfølging. Veiledning av brukere/kunder er sentralt.
E-byggesak benyttes som digitalt verktøy i behandlingen av byggesaker.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av bygge, dispensasjon- og delingssaker
 • Skriving av saker til politisk behandling
 • Bistå med behandling av klagesaker
 • Deltakelse i interne og eksterne fagnettverk med sikte på å utvikle tjenesteytingen/forvaltningen innenfor fagområdet
 • Ved behov delta i ulike typer tilsyn og ulovlighetssaker
 • Yte god og tilstrekkelig veiledning og service til brukerne
 • Andre oppgaver kan bli tillagt i stillingen

Kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Juridisk høyskole-/universitetsutdanning, helst på masternivå.
  Universitets-/høgskoleutdanning innenfor byggfag eller andre relevante fagområder kan kompensere for kravet om juridisk utdanning.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter

Ønsket praksis/erfaring

 • Kommunal praksis med byggesaksbehandling og kjennskap til offentlig virksomhet vil være en fordel
 • Erfaring med bruk av relevante digitale saksbehandlingsverktøy
 • Kjennskap til ajourholdelse av bygningsregister og matrikkelføring vil være et fortrinn

Personlige egenskaper

 • Evnen til å utføre profesjonell kundebehandling
 • Gode samarbeidsevner og det å se verdien av å jobbe mot felles mål i et team
 • Faglig engasjement og evne til å ta initiativ, være spørrende og se nytteverdien av felles læring 
 • Evne til å prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver og levere godt faglig innhold innenfor knappe tidsfrister
 • Være en pådriver for å skape et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et bredt sammensatt fagmiljø
 • Muligheter for faglig utvikling og vekst, samt muligheter for relevant etter- og videreutdanning
 • Et positivt arbeidsmiljø
 • En kommune som jobber aktivt for å styrke samhandlingen med innbyggerne og næringslivet
 • En god pensjonsordning og en fleksibel arbeidstidsordning

Et godt arbeidsmiljø er sammensatt av mangfold, og Midtre Gauldal kommune oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uansett alder, kulturell bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Kontaktpersoner:
Enhetsleder Rasmus Hugdahl, mobil 916 66 535, e-post: rahug@mgk.no, eller faggruppeleder Ola Aune Hage, mobil 413 20 211, e-post: olahag@mgk.no

StillingsID: 1406

Søknadsfrist

Søknadsskjema