Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Midtre Gauldal har ledig PP-rådgiver/spesialpedagog i 100 % stilling
PP rådgiver

PP-tjenesten har 4 årsverk med 1 leder, 1 logoped og 3 saksbehandlere hvorav en stilling er delt i 60/40 under enhetene helse og familie og enheten oppvekst. PP-tjenesten er kommunens sakkyndige organ i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder, spesialundervisning i skolen og i voksenopplæringa.

PP-rådgiver

Stillingen som PP-rådgiver/spesialpedagog vil ha sin tilhørighet i PP-tjenesten. 40 % av stillingen disponeres av Oppvekst. Det betyr at arbeidsoppgavene kan være innen skole og/eller barnehage.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning, fortrinnsvis med master innen spesialpedagogikk eller tilsvarende
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, gode digitale ferdigheter
 • Utdanning og/eller relevant erfaring som saksbehandler i PP-tjenesten
 • Erfaring med veiledning og rådgivning både på individ- og systemnivå samt foreldreveiledning.
 • Oppdatert testkompetanse innenfor PP-tjenestens fagområde er ønskelig
 • Førerkort klasse B og disponerer egen bil
 • Oppdatert kunnskap og god forståelse for relevant lovverk
 • Undervisnings og spesialpedagogisk erfaring fra skole vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Tydelig, løsningsorientert, fleksibel og besluttsom med god gjennomføringskraft
 • Du arbeider godt selvstendig og i team
 • Du er strukturert, effektiv, tydelig både for kolleger og samarbeidspartnere
 • Du har oppdatert kunnskap innen fagfeltene PP-tjenesten skal dekke, du har «generalistkompetanse»
 • Du bidrar med godt humør i arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Midtre Gauldal kommune tilbyr:

 • Kompetanseutvikling
 • Lønn etter avtale, gode pensjons og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste
 • Kjøregodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Et utviklingsorientert og trivelig arbeidsmiljø

Eventuelle spørsmål rettes til:

Linda Havdal på tlf. 938 60 744  eller e-post: linhav@mgk.no

Oddveig Børset på tlf. 72403093/958 99 412  eller e-post: odb@mgk.no

ID – PP-rådgiver – 1404

Søknadsfrist

Søknadsskjema