Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja
Midtre Gauldal kommune har ledig 100% vikariat i Psykisk helsearbeid og rus.
Mental helse

Varighet er ett år med muligheter for fast stilling. Tjenesten tilhører Helse- og familieenheten. Tjenesten har 6,8 stillingshjemler (inkl. leder), og samarbeider med de andre tjenestene i enheten (legetjeneste, kommunepsykolog, arbeidssenter, barnevern, PPT, helsestasjon og skolehelsetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste.

Kvalifikasjoner:

  • Vi søker etter sykepleier, vernepleier eller sosionom.
  • Videreutdanning/ fordypning i fagområdene psykisk helse, psykiatri, psykologi og/eller rusomsorg.
  • Relevant praksis kan kompensere for kravet til videreutdanning.
  • Førerkort klasse B

Arbeidsoppgaver:

  • Samtaler, veiledning og tiltak individuelt eller i gruppe til personer med psykiske lidelser, rusavhengighet eller samtidig rus og psykiske lidelser. Herunder også kontakt med pårørende i forhold til deres behov.
  • Forebyggende arbeid ift rus og psykiske lidelser
  • Kartlegging, evaluering og dokumentasjon og individuelt planarbeid
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre fagtjenester innen kommunen
  • Koordinere og/eller delta i nettverksmøter og samarbeidsmøter med andre tjenester på 1. og 2.linjenivå og andre faglige nettverk
  • Deltakelse i psykososialt kriseteam

Personlige egenskaper:

Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse. Vi verdsetter at du er faglig oppdatert, løsningsorientert og har fokus på utvikling.

Vi tilbyr:

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lovverk

Pensjonsordning i KLP

Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

Deltakelse i et dyktig og engasjert team som ønsker det beste for brukerne av tjenesten

Hos oss får du muligheten til å være med på å utforme tjenester i en kommune som har fokus på sentrale føringer og brukernes behov.

 

Kontaktpersoner – Ellen Hage, tlf.95163230 eller Oddveig Børset, tlf. 95899412

StillingsID 1388

Søknadsfrist

Søknadsskjema