Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Midtre Gauldal kommune – kreativ og raus

Her i Midtre Gauldal ønsker vi å legge til rette for å stimulere til nytenking og innovasjon i Midtre Gauldalsamfunnet. Innbyggerne og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende.

 

Ledig vikariat som assisterende enhetsleder i enhet pleie og omsorg

Midtre Gauldal kommune søker etter vikar i 100 % stilling som assisterende enhetsleder i enhet pleie og omsorg.
Enheten består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo- og dagsenter, forvaltningskontor, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede, totalt 160 årsverk. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledesykehjem. De som arbeider ved enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid.

Enhetsleder og assisterende enhetsleder har til daglig tilhold ved Midtre Gauldal sykehjem på Støren. Sammen med avdelingslederne utgjør disse to ledergruppen i enheten.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Overordnet personalarbeid inklusive nærværs-/IA arbeid og tilsettinger
 • Økonomirelaterte oppgaver
 • Kontinuerlig kvalitetsutvikling og omstilling innenfor enhetens ansvarsområde
 • Lede arbeidsmiljøgruppene i enheten
 • Bidra til helhetlige pasientforløp

Assisterende enhetsleder er enhetsleders stedfortreder og vil ha en sentral rolle i utviklingen av kommunens tjenesteyting på området pleie og omsorg. Tjenesteytingen er i kontinuerlig utvikling, og endringer i ansvar og oppgaver må påregnes. Stillingen rapporterer direkte til enhetsleder.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig utdanning innenfor administrative fag
 • Helsefaglig utdanning på høgskolenivå er ikke et absolutt krav, men vil bli vektlagt
 • Lederutdanning på høgskolenivå eller bred ledererfaring er ønskelig, men ikke et absolutt krav
 • Gode norskkunnskaper og god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Ønsket praksis

 • Erfaring fra endrings- og omstillingsprosesser i kommunehelsetjenesten
 • Erfaring med bruk av datasystemer som Visma HRM – lønn og ressursstyring, ePhorte, Gerica, Agresso
 • Erfaring med saksbehandling innenfor HR-området, inklusive turnusarbeid og ressursstyring

Personlige egenskaper

Vi er på utkikk etter en medarbeider som er

 • er strukturert og fleksibel
 • har evne til å motivere medarbeiderne
 • har stor arbeidskapasitet og er kreativ og nytenkende
 • har gode samarbeidsevner, er lojal og selvstendig

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Et arbeidsmiljø preget av høyt tempo og faglig kompetente medarbeidere
 • Variasjonsmulighet mellom selvstendig arbeid og teamarbeid
 • Lønn i hht. til gjeldende avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Stillingen er fra dags dato til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder for pleie og omsorg, Kristin Grindstuen, tlf. 72 40 31 96 / 91 30 59 38

StillingsID: 1303

Søknadsfrist