Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vil du bli lærling i Midtre Gauldal kommune?
Lærlingplass

Midtre Gauldal kommune kan tilby inntil fire lærlingplasser i følgende fag for elever som har gjennomført og bestått relevant vg I og vg II:

  • Helsefagarbeider
  • Aktivitør
  • Byggdrifter
  • Barne- og ungdomsarbeider

-Våre helsefagarbeider-lærlinger jobber både i åpen omsorg og i institusjon, ved enhet Pleie og omsorg.
-Lærlinger i aktivitørfaget vil få sin opplæring ved Lysgården verksted. Lysgården verksted gir tilrettelagt arbeid og aktivitet for de som har   varig nedsatt funksjonsevne.
-Innen faget byggdrifter vil lærlingperioden i hovedsak være knyttet til enheten Eiendom og kommunalteknikk som blant annet drifter   kommunens bygg.
-Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil være tilknyttet barnehagene og skolene våre.

Ved rekruttering legges det vekt på:

  • Relevant utdanning.
  • Egenskaper som initiativ, punktlighet og ansvarlighet.
  • Personlig egnethet til faget.

Læretiden er på 24 måneder med oppstart høsten 2024.

Midtre Gauldal kommune er tilknyttet Tverrfaglig opplæringskontor i fjellregionen.

Hvis du får lærlingplass i Midtre Gauldal kommune vil det bli inngått skriftlig kontrakt mellom deg og kommunen. Du vil få veiledere på de forskjellige arbeidsplassene som sammen med faglig leder skal ha ansvaret for deg og din faglige utvikling.

Ansettelse skjer på de vilkår som kommer frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til hovedtariffavtalen i KS-området, det vil si en fast prosentfordeling over læretida på to år. Det vil bli krevd politiattest ved ansettelse i stilling innenfor tjenester for barn eller personer med utviklingshemming. Søkere fra Midtre Gauldal vil bli prioritert.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med Heidi Bakken t. 97 58 36 88 / heibak@mgk.no

Stillings-ID: 2024/520

Søknadsfrist

Søknadsskjema