Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Vil du bli lærling i Midtre Gauldal kommune? Vi kan tilby lærlingplasser innen flere fag.
Lærlinger

Kommunen kan tilby inntil 5 lærlingplasser innen følgende fag for elever som har gjennomført og bestått relevant vg. I og vg II:

  • Helsefagarbeider
  • Aktivitør
  • Ernæringskokk
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Salg og service

Våre helsefagarbeider-lærlinger jobber både i åpen omsorg og i institusjon, ved enhet Pleie og omsorg. Lærlinger i aktivitørfaget vil få sin opplæring ved Lysgården verksted. Lysgården verksted gir tilrettelagt arbeid og aktivitet for de som har varig nedsatt funksjonsevne.

Innen faget ernæringskokk vil lærlingperioden i hovedsak være ved Midtre Gauldal sykehjems storkjøkken.

Lærling i faget salg og service vil være tilknyttet Støren kulturhus og kunne få mulighet til å jobbe ved blant annet kinoen, kulturarrangement, kurs/konferanse og markedsføring av kino- og kulturtilbudet ved kulturhuset.

Som lærling i faget barne- og ungdomsarbeider vil du jobbe både hos noen av våre barnehager og skoler.

Ved rekruttering vil det bli lagt vekt på:

  • Relevant utdanning.
  • Egenskaper som initiativ, punktlighet, ansvarlighet og lite fravær.
  • Personlig egnethet i forhold til faget.

Læretiden er på 24 måneder med oppstart høsten 2023.

Midtre Gauldal kommune er tilsluttet Tverrfaglig opplæringskontor i fjellregionen.

Hvis du får lærlingplass i Midtre Gauldal kommune vil det bli inngått skriftlig kontrakt mellom deg og kommunen. Du vil få veiledere på de forskjellige arbeidsplassene som sammen med faglig leder skal ha ansvaret for deg og din faglige utvikling.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til hovedtariffavtalen i KS-området, dvs. en fast prosentfordeling over læretida på 2 år. Det vil bli krevd politiattest ved ansettelse i stilling innenfor tjenester for barn eller personer med utviklingshemming. Søkere fra Midtre Gauldal vil bli prioritert.

Stillings-ID: 2023/243

Om Midtre Gauldal kommune

Kommunesenteret Støren ligger ca. tre kvarters kjøring fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen.

Kommunen er rik på muligheter for allsidig friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver. I Forollhogna nasjonalpark og i seterdalene går natur- og kulturminneopplevelser hånd i hånd. Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidig kulturtilbud og opplevelser, gode forhold for oppvekst og utdanning.

Søknadsfrist

Søknadsskjema