Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2
Midtre Gauldal kommune har ledig 80 % fast stilling som lærer ved voksenopplæringen.
Lærer voksenopplæringen

Midtre Gauldal voksenopplæring
Voksenopplæringen har tilbud til innvandrere i Midtre Gauldal kommune som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Skolen har løpende inntak og følger skoleruta i Midtre Gauldal kommune. Stillingen er underlagt oppvekst. Undervisningen foregår på Gauldal skole og kultursenter. 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk utdanning
 • Norsk som andrespråk
 • Fortrinnsvis norsk i fagkretsen, eventuelt et annet språkfag

Ønsket kompetanse 

 • Gode kunnskaper om læreplanverk
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode norskspråklige ferdigheter
 • Vi ønsker kreative og engasjerte lærere med et positivt og inkluderende menneskesyn
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen

Personlige egenskaper

 • Du arbeider systematisk med godt klassemiljø, har evne til å skape gode og trygge relasjoner og forstår sammenhengen mellom det og god læring.
 • Du evner å skape gode relasjoner med elever
 • Du er en dyktig klasseleder
 • Du bruker digitale verktøy i undervisningen og er klar over viktigheten av at elever erverver gode ferdigheter og kunnskaper i bruk av slik teknologi
 • Du har kompetanse i å vurdere læringsutbyttet og justere opplæringen i henhold til dette

Vi kan tilby

 • Vi kan tilby godt arbeidsmiljø og spennende faglige utfordringer. 
 • Flott skolebygg, hvor flere skoler/tjenester er samlokalisert.
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk.
 • Godt arbeidsmiljø

Midtre Gauldal kommune er en vekstkommune for befolkning og næringsliv.

Alle skole- og barnehagebygg er modernisert de siste åra, og nye Gauldal skole- og kultursenter signaliserer kommunens satsing på bolyst i form av allsidige kulturtilbud og -opplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning. 

Har du spørsmål om stillingen eller ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med Tove Riseth, rektor voksenopplæringen, telefon 990 161 35. 
 

Søknadsfrist

Søknadsskjema